Mishit 3 форми неправильного дієслова (промахнутися) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово mishit (промахнутися) – 3 форми дієслова mishit в англійській мові. Перша, друга, третя форма mishit з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb mishit in past simple

3 форми дієслова mishit

Англійська дієслово mishit [ˈmɪshɪt], перекладається як: промахнутися.
Входить у групи:

неправильні дієслова.

3 форми дієслова mishit: Infinitive (mishit), Past Simple – (mishit), Past Participle – (mishit).

📚 .

Форми дієслова mishit в минулому часі

👉 Форми дієслова mishit в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде mishit в минулому часі past simple.

Три форми дієслова mishit

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

mishit [ˈmɪshɪt]

mishit [ˈmɪshɪt]

mishit [ˈmɪshɪt]

промахнутися

Як поставити mishit у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово mishit в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – mishit. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  mishit.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  mishit.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити mishit в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для mishit потрібно використовувати в минулому часі, буде:

mishit в past simple — mishit.

What is the past tense of mishit?

The past tense of mishit is mishit.

The past participle of mishit is mishit.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — mishit в past simple, буде mishit.

(V2)

Future simple — mishit в future simple буде mishit. (will + V1)

Present Perfect — mishit в present perfect буде

mishit.

(have\has + V3)

Past Perfect — mishit в past perfect буде

mishit.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово mishit?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово mishit це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова mishit

 • However, he also mishit a slightly, scraped his side and collapsed on the aft deck instead of the roof. – Однак і він трохи промахнувся, подряпав бік і впав на дощату кормову палубу замість даху.

  (Past Simple)

 • There was a friendly, resounding volley. The rain nailed the gunpowder smoke to the ground. Everyone mishit again. A fourth chain came into view. – Пролунав дружний, розкотистий залп. Дощ прибив пороховий дим до землі. Все знову промахнулися. Здалася четверта ланцюжок.

  (Past Simple)

 • I’m not a very good shot, but it’s impossible to mishit from this distance. – Стрілок я поганий, але з такої відстані промахнутися неможливо.

  (Present Simple)

 • From this distance, an even inexperienced person can hardly mishit. – З такої відстані навіть недосвідченому людині важко промахнутися.

  (Present Simple)

 • – Yeah,” he answered hoarsely. – I just mishit… well, I didn’t want to hit the girls. – Так, – хрипко відповів він. – Я просто промахнувся… ну, не хотів потрапити в дівчат.

  (Past Simple)

 • Accordingly, the more times a player mishits, the fewer points he will get. – Відповідно, чим більше раз промахнувся гравець, тим менше очок він отримає.

  (Present Simple)

 • However, I mishit here, too – it wasn’t for making fun of me that I killed him. – Втім, і тут схибив – не за те, що він наді мною сміявся, я вбив його.

  (Past Simple)

 • – I have a feeling that the goddamn Indian is going to come through, and if only at that moment lightning flashes, i’ll try to take him down or i’ll risk mishitting the shot because of the darkness. – – А я відчуваю, що проклятий індіанець полізе-таки напролом, і якщо тільки в цей момент блисне блискавка, то я постараюся викласти його, інакше з-за темряви ризикую промахнутися.

  (Present Simple)

 • However, it was clear to him that this champion among raptors was unlikely to mishit a second time. – Проте йому було ясно, що цей чемпіон серед хижаків навряд чи промахнеться другий раз.

  (Past Simple)

 • It is possible to make a mistake in different ways, to do the right thing in only one way, so the first is easy and the second is difficult; it is easy to mishit, difficult to hit the target. – Помилятися можна по-різному, вірно діяти можна лише одним шляхом, тому-то перше легко, а друге важко; легко промахнутися важко потрапити в ціль.

  (Present Simple)