Mislay 3 форми неправильного дієслова (затерять) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово mislay (затерять) – 3 форми дієслова mislay в англійській мові. Перша, друга, третя форма mislay з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb mislay in past simple

3 форми дієслова mislay

Англійська дієслово mislay [ˌmɪsˈleɪ], перекладається як: затерять.
Входить у групи:

неправильні дієслова.

3 форми дієслова mislay: Infinitive (mislay), Past Simple – (mislaid), Past Participle – (mislaid).

📚 .

Форми дієслова mislay в минулому часі

👉 Форми дієслова mislay в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде mislay в минулому часі past simple.

Три форми дієслова mislay

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

mislay [ˌmɪsˈleɪ]

mislaid [ˌmɪsˈleɪd]

mislaid [ˌmɪsˈleɪd]

затерять

Як поставити mislay у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово mislay в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – mislay. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  mislaid.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  mislaid.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити mislay в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для mislay потрібно використовувати в минулому часі, буде:

mislay в past simple — mislaid.

What is the past tense of mislay?

The past tense of mislay is mislaid.

The past participle of mislay is mislaid.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — mislay в past simple, буде mislaid.

(V2)

Future simple — mislay в future simple буде mislay. (will + V1)

Present Perfect — mislay в present perfect буде

mislaid.

(have\has + V3)

Past Perfect — mislay в past perfect буде

mislaid.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово mislay?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово mislay це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова mislay

 • Well, as you remember, at the first draft was not approved. Or simply mislaid among the paperwork. – Ну, як ти пам’ятаєш, спершу цей проект не схвалили. Або просто-напросто затеряли серед канцелярських паперів.

  (Past Simple)

 • – I… I… must have mislaid a page somewhere. So what happened? – Я… я… повинно бути, затеряла десь сторінку. Так що ж сталося?

  (Present Perfect)

 • – Or they get used to it,” I answered. – After all, they haven’t been here for five thousand years. They could have mislaid the old manuscripts. – – Або звикають, – відповів я. – Все-таки п’ять тисяч років їх тут не було. Могли і затерять старі рукописи.

  (Present Simple)

 • – Well, okay, not thrown out… Just mislaid in a pile of unnecessary newspapers… Do you like that one? – Ну, гаразд, не викинули… Просто затеряли в кіпі непотрібних газет… Такий варіант подобається?..

  (Past Simple)

 • As luck would have it, the Cossack mislaid my horse’s bridle, and I got out later than everyone else. – Як на зло, козак затерял вуздечку мого коня, і я встиг виїхати пізніше всіх.

  (Past Simple)

 • Pasha’s mother grumbled that he had completely mislaid sports and was making mistakes in his essays. – Пашкіна мати бурчала, що він зовсім закинув спорт і робить помилки у творах.

  (Past Simple)

 • I can’t imagine why he mislaid the gatehouse afterwards. – А чому він цю сторожку потім закинув – розуму не прикладу.

  (Past Simple)

 • We wrote an even more complete, as it seemed to me, sensible program, began to work on it, a month later it became obsolete, and I mislaid the case, because I came to understand it is useless to write a program. – Написали ще більш повну, як мені здалося, розумну програму, почали над нею працювати, через місяць застаріла і вона, і я це діло закинув, бо прийшло розуміння – програму писати марно.

  (Past Simple)

 • Pixar long ago mislaid the mission of developing a computer graphics, and it wasn’t clear to anyone I talked to what Pixar was working on today. – Pixar давно закинув завдання розробки графічного комп’ютера, і нікому з тих, з ким я поговорив, не було зрозуміло, над чим Pixar працює сьогодні.

  (Past Simple)

 • Few people have found their gift yet it turns out that only some people have it all at once, the rest have to do everything and look for it, so everyone in the neighborhood has mislaid their work and got carried away looking for it. – Свій дар поки що мало хто знайшов – виявилося, тільки у деяких він з’являється ось так відразу, іншим доводиться робити все підряд і шукати його, так що все в окрузі закинули роботу і захопилися пошуками.

  (Present Perfect)