Mistake 3 форми неправильного дієслова (помилятися) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово mistake (помилятися) – 3 форми дієслова mistake в англійській мові. Перша, друга, третя форма mistake з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb mistake in past simple

3 форми дієслова mistake

Англійська дієслово mistake [mɪisˈteɪk], перекладається як: помилятися.
Входить у групи:

неправильні дієслова.

3 форми дієслова mistake: Infinitive (mistake), Past Simple – (невірно розумів), Past Participle – (mistaken).

📚 Дієслово mistake має значення: помилятися, неправильно розуміти, робити неправильний вибір.

Форми дієслова mistake в минулому часі

👉 Форми дієслова mistake в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде mistake в минулому часі past simple.

Три форми дієслова mistake

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

mistake [mɪisˈteɪk]

невірно розумів [mɪˈstʊk]

mistaken [mɪˈsteɪk(ə)n]

помилятися

Як поставити mistake у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово mistake в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – mistake. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  невірно розумів.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  mistaken.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити mistake в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для mistake потрібно використовувати в минулому часі, буде:

mistake в past simple — невірно розумів.

What is the past tense of mistake?

The past tense of mistake is невірно розумів.

The past participle of mistake is mistaken.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — mistake в past simple, буде невірно розумів.

(V2)

Future simple — mistake в future simple буде mistake. (will + V1)

Present Perfect — mistake в present perfect буде

mistaken.

(have\has + V3)

Past Perfect — mistake в past perfect буде

mistaken.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово mistake?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово mistake це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова mistake

 • It’s very easy to mistake in the tables – таблиці дуже легко помилитися.

  (Present Simple)

 • Sorry, we невірно розумів him for someone else – Вибачте, ми прийняли його за когось іншого.

  (Past Simple)

 • I must have been mistaken in calculations – Я, мабуть, помилився в розрахунках.

  (Present Perfect)

 • You can’t mistake their car – Ти не можеш переплутати їх машину.

  (Present Simple)

 • He невірно розумів my signature and thought the contract was signed by someone else – Він переплутав мій підпис і думав, що контракт підписаний кимось іншим.

  (Past Simple)

 • They have mistaken you for someone else – Вони прийняли тебе за когось іншого.

  (Present Perfect)

 • You may have mistaken Laura for her mother – Можливо, ви взяли Лауру за її мати.

  (Present Perfect)

 • You should understand that, or you will mistake him – Ти повинен зрозуміти це, або неправильно зрозумієте його.

  (Future Simple)

 • My boss is happy you have mistaken – Мій бос щасливий, що ви помилилися.

  (Present Perfect)

 • You’re прийнявши red for orange – Ти плутаєш червоний з жовтогарячим.

  (Present Continuous)