Неправильні дієслова, таблиця ТОП 100 популярних в Англійській мові

Неправильні дієслова ТОП 100 в англійській мові у вигляді таблиці, в 2й і 3й формі минулого часу з перекладом (Infinitive, Past Simple, Past Participle)

Неправильні дієслова англійської мови – топ 100 популярних дієслів нашого сайту, найбільш часто запитувані дієслова у вигляді таблиці. Всі форми минулого часу (Past Simple) і дієприкметника минулого часу (Past Participle).

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

buy [baɪ]

bought

bought

купити

be [bi:]

was

were

been

бути, перебувати

read [riːd]

read

read

читати

ride [raɪd]

rode

ridden

їздити верхи

can [kæn]

could

been able

могти, вміти

drink [drɪnk]

drank

drunk

пити

fall [fɔ:l]

fell

fallen

падати

eat [i:t]

ate

eaten

їсти,є

make [meɪk]

made

made

робити

do [du:]

did

done

робити

find [faɪnd]

found

found

знаходити

catch [kætʃ]

caught

caught

ловити, зловити

go [goʊ]

went

gone

йти, йти

lie [laɪ]

lay (лежати)

lied (брехати)

lain (лежати)

lied (брехати)

лежати, брехати

run [rʌn]

ran

run

бігти

learn [lɜ:n]

learnt

learned

learnt

learned

вчити(ся)

steal [sti:l]

stole

stole

stolen

вкрасти

drive [draɪv]

drove

driven

водити, гнати

hide [haɪd]

hid

hidden

ховати, ховатися

break [breɪk]

broke

broke

broken

ламати, зламати

feed [fi:d]

fed

fed

годувати

see [si:]

saw

saw

seen

бачити

lose [lu:z]

lost

lost

втрачати

bite [bʌɪt]

bit

bit

bit

bitten

кусати

teach [ti:tʃ]

taught

taught

вчити

bring [brɪŋ]

brought

brought

принести

write [raɪt]

wrote

written

писати

have [hæv]

had

had

мати

throw [θroʊ]

threw

thrown

кидати

beat [bi:t]

beat

beaten

бити

know [noʊ]

knew

known

знати

hit [hɪt]

hit

hit

вдарити

hang [hæŋ]

hung

hanged

hung

hanged

висіти, повісити

sing [sɪŋ]

sang

sang

sung

співати

spend [spend]

spent

spent

витрачати

burn [bɜ:n]

burnt

burned

burnt

burned

палити, горіти

meet [mi:t]

met

met

зустрічати

hear [hɪə]

heard

heard

слухати

ring [rɪŋ]

rang

rung

дзвонити

show [ʃoʊ]

showed

shown

показувати

wear [wɛə]

wore

worn

носити(одяг)

dream [dri:m]

dreamt

dreamed

dreamt

dreamed

бачити сни,мріяти

swim [swɪm]

swam

swum

плисти

get [get]

got

gotten

got

отримувати

think [θɪŋk]

thought

thought

думати

tell [tel]

told

told

розповідати, говорити

draw [drɔ:]

drew

drawn

малювати, тягти

become [bɪˈkʌm]

became

become

ставати

put [pʊt]

put

put

класти

cost [kɒst]

cost

cost

коштувати

choose [tʃu:z]

chose

chosen

вибирати

send [sɛnd]

sent

sent

надіслати

leave [li:v]

left

left

залишати виїжджати

sit [sɪt]

sat

sat

сидіти

say [sɛɪ]

said

said

говорити, сказати

blow [bloʊ]

blew

blown

blowed

дути

sell [sel]

sold

sold

продавати

build [bɪld]

built

built

будувати

hold [hoʊld]

held

held

тримати, проводити

fly [flaɪ]

flew

flown

літати

fight [faɪt]

fought

fought

битися

take [teɪk]

took

taken

взяти,брати

sew [səʊ]

sewed

sewed

sewn

шити

win [wɪn]

won

won

виграти

forget [fəˈget]

forgot

forgotten

забути

come [kʌm]

came

come

приходити

give [gɪv]

gave

given

давати

cut [kʌt]

cut

cut

різати

shoot [ʃu:t]

shot

shot

стріляти

strike [straɪk]

struck

struck

вдарити,бити,страйкувати

lend [lɛnd]

lent

lent

давати в борг

bear [ber]

bore

borne

нести

set [sɛt]

set

set

встановлювати

shine [ʃaɪn]

світилася

shined

світилася

shined

світити, сяяти

lay [leɪ]

laid

laid

класти

hurt [hɜ:t]

hurt

hurt

поранити, ображати

speak [spi:k]

spoke

spoken

говорити

sleep [sli:p]

slept

slept

спати

wake [weɪk]

woke

waked

woken

waked

прокидатися,будити

feel [fi:l]

felt

felt

відчувати

pay [peɪ]

paid

paid

платити

keep [ki:p]

kept

kept

зберігати

light [laɪt]

lit

освітленої

lit

освітленої

висвітлити

spread [spred]

spread

spread

поширитися

grow [groʊ]

росло

grown

рости

quit [kwɪt]

quit

quitted

quit

quitted

покидати,залишати

split [splɪt]

split

split

розщепити(ся)

stand [stænd]

stood

stood

стояти

begin [bɪˈgɪn]

began

begun

починати(ся)

stick [stɪk]

stuck

stuck

вколоти, приклеювати

lead [li:d]

led

led

вести

burst [bɜ:st]

burst

burst

вибухнути, вибухнути

forbid [fəˈbɪd]

forbad

forbade

forbidden

забороняти

understand [ʌndəˈstænd]

understood

understood

розуміти

rise [raɪz]

rose

risen

піднятися

mean [mi:n]

meant

meant

розуміти

shake [ʃeɪk]

shook

shaken

трясти

dive [daɪv]

dove

dived

dove

dived

пірнати, занурюватися

spell [spel]

spelt

spelled

spelt

spelled

писати або читати по буквах

sink [sɪŋk]

опустив

sunk

занурюватися, тонути