Note 3 форми дієслова (помічати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова note (помічати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова note з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, note в past simple

3 форми дієслова note

Англійська дієслово примітка [noʊt], перекладається як: помічати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова note: Infinitive (note), Past Simple – (noted), Past Participle – (noted).

📚 Дієслово note має значення: помічати, відзначати, звертати увагу, помічати, приймати до зведення, робити нотатки, записувати, позначати, згадувати, вказувати.

Форми дієслова note в минулому часі

👉 Форми дієслова примітка в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде note в минулому часі past simple.

Три форми дієслова note

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

note [noʊt]

noted [ˈnoʊtɪd]

noted [ˈnoʊtɪd]

помічати

Як поставити note во 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово примітка в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – note. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  noted.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  noted.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити note в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для note потрібно використовувати в минулому часі, буде:

note в past simple — noted.

What is the past tense of note?

The past tense of note is noted.

The past participle of note is noted.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — note в past simple, буде noted.

(V2)

Future simple — note в future simple буде note. (will + V1)

Present Perfect — note в present perfect буде

noted.

(have\has + V3)

Past Perfect — note в past perfect буде

noted.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово note?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово note це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова note

 • It was disappointing to note this dangerous tendency – Доводиться з жалем відзначати цю небезпечну тенденцію.

  (Past Simple)

 • Nevertheless, The Working Group noted that all teachers taught only in German – Тим не менш, робоча група відзначила, що всі вчителі викладали тільки німецькою.

  (Past Simple)

 • His comments have been noted and discussed – Його коментарі були відзначені і обговорені.

  (Present Perfect)

 • We noticed how impatient she was to get started. – Ми помітили, як їй не терпілося почати.

  (Past Simple)

 • The objections were noted. – Заперечення були прийняті до відома.

  (Past Simple)

 • We have noticed his reluctance to testify. – Ми помітили його небажання давати свідчення.

  (Present Perfect)

 • He noticed that someone was following him. – Він помітив, що слідом за ним хтось йде.

  (Past Simple)

 • He, as expected, will note this in the logbook. – Він, як і належить, зробить запис про це в судновому журналі.

  (Future Simple)

 • The boy’s absence from the class was noticed immediately. – Відсутність хлопчика в класі було відмічено відразу ж.

  (Past Simple)

 • They noticed serious inconsistencies in Sasha’s story. – Він помітили в оповіданні Саші серйозні невідповідності.

  (Past Simple)