Operate 3 форми дієслова (працювати, керувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова operate (працювати, керувати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова operate з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, operate в past simple

3 форми дієслова operate

Англійська дієслово operate [ˈɑːpəreɪt], перекладається як: працювати, управляти.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова operate: Infinitive (operate), Past Simple – (operated), Past Participle – (operated).

📚 Дієслово operate має значення працювати, керувати, діяти, оперувати, експлуатувати, завідувати, приводити в рух, проводити операції.

Форми дієслова operate в минулому часі

👉 Форми дієслова operate в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде operate в минулому часі past simple.

Три форми дієслова operate

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

operate [ˈɑːpəreɪt]

operated [ˈɑːpəˌretəd]

operated [ˈɑːpəˌretəd]

працювати, керувати

Як поставити operate у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово operate в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – operate. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  operated.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  operated.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити operate в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для operate потрібно використовувати в минулому часі, буде:

operate в past simple — operated.

What is the past tense of operate?

The past tense of operate is operated.

The past participle of operate is operated.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — operate в past simple, буде operated.

(V2)

Future simple — operate в future simple буде operate. (will + V1)

Present Perfect — operate в present perfect буде

operated.

(have\has + V3)

Past Perfect — operate в past perfect буде

operated.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово operate?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово operate це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова operate

 • The interbank system can only operate on the basis of its own operating modules – Міжбанківська система може працювати тільки на основі власних операційних модулів.

  (Present Simple)

 • Observation posts of the new government operated in the local territory only last year – Спостережні пункти нового уряду діяли на місцевій території тільки в минулому році.

  (Past Simple)

 • Do you know how to operate this car? – Ти знаєш, як управлятися з цією машиною?

  (Present Simple)

 • I think this company is operated from Moscow – Думаю, ця компанія контролюється з Москви

  (Present Simple)

 • The bus will be designed to operate in all weather conditions. – Автобус буде спроектований для роботи в будь-яких погодних умовах.

  (Future Simple)

 • The company operated a large steel production facilities. – Компанія керувала великим сталеливарним виробництвом.

  (Past Simple)

 • Doctors operated on the patient, but it was not possible to save his life. – Лікарі прооперували пацієнта, але врятувати його життя не вдалося.

  (Past Simple)

 • A kindergarten operates on the territory of the university. – На території університету працює дитячий садок.

  (Present Simple)

 • This unit can operate at high speeds. – Цей апарат може працювати на високих швидкостях.

  (Present Simple)

 • We are forced to operate within a very limited budget. – Ми змушені діяти в рамках дуже обмеженого бюджету.

  (Present Simple)