Outrun 3 форми неправильного дієслова (обганяти) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово outrun (обганяти) – 3 форми дієслова outrun в англійській мові. Перша, друга, третя форма outrun з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb outrun in past simple

3 форми дієслова outrun

Англійська дієслово outrun [ˌaʊtˈrʌn], перекладається як: обганяти.
Входить у групи:

неправильні дієслова.

3 форми дієслова outrun: Infinitive (outrun), Past Simple – (outran), Past Participle – (outrun).

📚 .

Форми дієслова outrun в минулому часі

👉 Форми дієслова outrun в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде outrun в минулому часі past simple.

Три форми дієслова outrun

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

outrun [ˌaʊtˈrʌn]

outran [ˌaʊtˈræn]

outrun [ˌaʊtˈrʌn]

обганяти

Як поставити outrun у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово outrun в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – outrun. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  outran.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  outrun.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити outrun в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для outrun потрібно використовувати в минулому часі, буде:

outrun в past simple — outran.

What is the past tense of outrun?

The past tense of outrun is outran.

The past participle of outrun is outrun.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — outrun в past simple, буде outran.

(V2)

Future simple — outrun в future simple буде outrun. (will + V1)

Present Perfect — outrun в present perfect буде

outrun.

(have\has + V3)

Past Perfect — outrun в past perfect буде

outrun.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово outrun?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово outrun це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова outrun

 • On the roads, drivers outrun each other with gusto, desperately driving into the oncoming lane, violating the rules. – На дорогах водії азартно обганяють один одного, відчайдушно виїжджають на зустрічну смугу, порушуючи правила.

  (Present Simple)

 • The danger of death was gone, and he suddenly felt so much fun and self-confidence that he increased his throttle and began to outrun car after car. – Смертельна небезпека зникла, і йому раптом зробилося весело, він відчув таку впевненість у собі, що додав газу і теж почав обганяти машину за машиною.

  (Past Simple)

 • Increasing his speed, he began to outrun the slow-moving Russian squadron. – Збільшивши хід, він став обганяти повільно рухається російську ескадру.

  (Past Simple)

 • They seemed to run at the usual speed of joggers, but they easily outrun the cars. – Здавалося, вони бігли з звичайною швидкістю бігунів підтюпцем, але при цьому легко обганяли машини.

  (Past Simple)

 • Then why does he drive his Mercedes as if he has just been told that he is being caught, drives and at full speed, now and then outrunning cars, not allowing himself to be overtaken? – Тоді чому веде свій „Мерседес“ так, ніби йому щойно повідомили, що його ловлять, і жене на всіх парах, то і справа обганяє машини, не дозволяючи обігнати себе?

  (Present Simple)

 • It’s just that their actions always outrun their words, and that’s what an older brother is, he’ll first think, think again, and then say something. – Просто у них вчинки завжди випереджали слова, а старший брат на то і старший, що спершу подумає ще раз подумає, а лише потім скаже.

  (Present Simple)

 • Maybe a kilometer, maybe two, they walked side by side, then outrunning each other, but still somehow together. – Може, кілометр, а може, два вони йшли поруч, потім випереджаючи один одного, але все одно – як-то разом.

  (Past Simple)

 • Despite the fact that ancient Oriental medicine outran Western medicine, people today have imperfect eyesight in every country of the world. – Незважаючи на те, що стародавня східна медицина далеко випереджала західну, сьогодні люди мають недосконале зір у будь-якій країні світу.

  (Past Simple)

 • The rate of inflation can outrun the growth of property values or rental costs, thereby determining the rate of return and payback. – Темпи зростання інфляції можуть випереджати зростання вартості нерухомості або вартості оренди, тим самим визначаючи показники прибутковості та окупності.

  (Present Simple)

 • Finally, the long-term growth rate of art prices is not only equal to that of the stock market, but has clearly outran it in recent years. – І нарешті, темпи зростання цін на твори мистецтва у довгостроковому періоді не тільки дорівнюють аналогічним показникам фондового ринку, але і за останні роки стали явно випереджати його.

  (Past Simple)