Overshoot 3 форми неправильного дієслова (Промахнутися) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово overshoot (Промахнутися) – 3 форми дієслова overshoot в англійській мові. Перша, друга, третя форма overshoot з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb overshoot in past simple

3 форми дієслова overshoot

Англійська дієслово overshoot [ˌəʊvəˈʃuːt], перекладається як: Промахнутися.
Входить у групи:

неправильні дієслова.

3 форми дієслова overshoot: Infinitive (overshoot), Past Simple – (overshot), Past Participle – (overshot).

📚 .

Форми дієслова overshoot в минулому часі

👉 Форми дієслова overshoot в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде overshoot в минулому часі past simple.

Три форми дієслова overshoot

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

overshoot [ˌəʊvəˈʃuːt]

overshot [ˌəʊvəˈʃɒt]

overshot [ˌəʊvəˈʃɒt]

Промахнутися

Як поставити overshoot у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово overshoot в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – overshoot. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  overshot.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  overshot.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити overshoot в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для overshoot потрібно використовувати в минулому часі, буде:

overshoot в past simple — overshot.

What is the past tense of overshoot?

The past tense of overshoot is overshot.

The past participle of overshoot is overshot.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — overshoot в past simple, буде overshot.

(V2)

Future simple — overshoot в future simple буде overshoot. (will + V1)

Present Perfect — overshoot в present perfect буде

overshot.

(have\has + V3)

Past Perfect — overshoot в past perfect буде

overshot.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово overshoot?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово overshoot це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова overshoot

 • There was a friendly, resounding volley. The rain nailed the gunpowder smoke to the ground. Everyone overshot again. A fourth chain came into view. – Пролунав дружний, розкотистий залп. Дощ прибив пороховий дим до землі. Все знову промахнулися. Здалася четверта ланцюжок.

  (Past Simple)

 • I’m not a very good shot, but it’s impossible to overshoot from this distance. – Стрілок я поганий, але з такої відстані промахнутися неможливо.

  (Present Simple)

 • – I will shoot again in ten days. But now i’m very afraid of overshooting again. – Я знову буду стріляти через десять днів. Але тепер я дуже боюся знову промахнутися.

  (Future Simple)

 • Three days of relentless pursuit were taking their toll after all, and he feared he would overshoot from fatigue. – Три дні безперервного переслідування все-таки позначалися, і він боявся схибити від втоми.

  (Past Simple)

 • From this distance, an even inexperienced person can hardly overshoot. – З такої відстані навіть недосвідченому людині важко промахнутися.

  (Present Simple)

 • The joker overshot the boys and soon they heard his door apartment slam. – Проскочивши повз хлопців, жартівник промчав вниз, і незабаром вони почули, як зачинилися двері його квартири.

  (Past Simple)

 • I was going back to the hotel, but we can overshoot your first house. – Я збирався повернутися в готель, але ми можемо спершу проскочити повз твого будинку.

  (Past Simple)

 • The number of shareholders of a closed company may not overshoot the number regulated by the law on joint-stock companies. – Кількість акціонерів закритого суспільства не може перевищити числа, регламентованого законом про акціонерні товариства.

  (Present Simple)

 • As a result, the stream of raw materials, which was already significant, frighteningly overshot the allowable limits. – У підсумку це призвело до того, що потік вихідних матеріалів, який і так був значний, лякаюче перевищив допустимі межі.

  (Past Simple)

 • In ten years, the archive of the community has overshot two thousand articles and formed a full-fledged encyclopedia covering all the issues that can only worry a creative person. – За десять років архів співтовариства перевищив дві тисячі статей і склав повноцінну енциклопедію, що охоплює всі питання, які тільки можуть хвилювати творчої людини.

  (Present Perfect)