Pack 3 форми дієслова (упаковувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова pack (упаковувати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова pack з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, у past simple pack

3 форми дієслова pack

Англійська дієслово pack [pæk], перекладається як: упаковувати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова pack: Infinitive (pack), Past Simple – (packed), Past Participle – (packed).

📚 Дієслово pack має значення: упаковувати, пакувати, укладатися, пакувати, укладати речі.

Форми дієслова pack в минулому часі

👉 Форми дієслова pack в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде pack в минулому часі past simple.

Три форми дієслова pack

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

pack [pæk]

packed [pækt]

packed [pækt]

packed [pækt]

packed [pækt]

упаковувати

Як поставити pack во 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово pack в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – pack. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  packed,

  packed.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  packed,

  packed.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити pack в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для pack потрібно використовувати в минулому часі, буде:

pack в past simple — packed,

packed.

What is the past tense of pack?

The past tense of pack is packed or

packed.

The past participle of pack is packed or

packed.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple pack в past simple, буде packed,

packed.

(V2)

Future simple — pack в future simple буде pack. (will + V1)

Present Perfect — pack у present perfect буде

packed,

packed.

(have\has + V3)

Past Perfect — pack у past perfect буде

packed,

packed.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово pack?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово pack це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова pack

 • We packed everything she will need – Ми зібрали все, що їй потрібно.

  (Past Simple)

 • This sculpture has been packed up by her team – Ця скульптура була упакована її командою.

  (Present Perfect)

 • We have not yet packed everything. – У нас ще не всі речі упаковані.

  (Present Perfect)

 • Why is the island always packed with tourists? – Чому острів завжди переповнений туристами?

  (Past Simple)

 • She packed her son’s school lunch in a paper bag. – Вона спакувала синові обід в школу в паперовий пакет.

  (Past Simple)

 • The church was packed. – Церква була переповнена.

  (Past Simple)

 • She immediately packed her things and left. – Вона одразу ж зібрала речі і поїхала.

  (Past Simple)

 • She always packs her bags the night before she leaves. – Вона завжди збирає свої валізи в ніч перед від’їздом.

  (Present Simple)

 • I packed the rest of my belongings into the trunk. – Інші пожитки я запхав у багажник.

  (Past Simple)

 • The glass must be packed in several layers of paper so that it does not break. – Скло необхідно упакувати в кілька шарів паперу, щоб воно не розбилося.

  (Present Simple)