Perfect 3 форми дієслова (удосконалювати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова perfect (удосконалювати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова perfect з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, perfect в past simple

3 форми дієслова perfect

Англійська дієслово perfect [ˈpɜːrfɪkt], перекладається як: удосконалювати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова perfect: Infinitive (perfect), Past Simple – (perfected), Past Participle – (perfected).

📚 Дієслово perfect має значення: покращувати, вдосконалювати, закінчувати, виконувати, удосконалити.

Форми дієслова perfect в минулому часі

👉 Форми дієслова perfect в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде perfect в минулому часі past simple.

Три форми дієслова perfect

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

perfect [ˈpɜːrfɪkt]

perfected [pəˈfektɪd]

perfected [pəˈfektɪd]

удосконалювати

Як поставити perfect во 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово perfect в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – perfect. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  perfected.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  perfected.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити у past perfect simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для perfect потрібно використовувати в минулому часі, буде:

у past perfect simple — perfected.

What is the past tense of perfect?

The past tense of perfect is perfected.

The past participle of perfect is perfected.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — perfect в past simple, буде perfected.

(V2)

Future simple — perfect в future simple буде perfect. (will + V1)

Present Perfect — perfect в present perfect буде

perfected.

(have\has + V3)

Past Perfect — perfect в past perfect буде

perfected.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово perfect?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово perfect це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова perfect

 • She needed time to perfect the formula and the model – їй потрібен час, щоб удосконалити модель і формулу.

  (Past Simple)

 • He finally perfected his model and recipe – він, нарешті, удосконалив свою модель і рецепт.

  (Past Simple)

 • Henry, your uncle has perfected the art of lying – Генрі, твій дядько удосконалив мистецтво брехні

  (Present Perfect)

 • We can use those products to perfect ourselves. – Ми можемо використовувати ці продукти, щоб удосконалити себе.

  (Present Simple)

 • It’s time to my perfect presentation – Прийшов час удосконалити мою презентацію

  (Present Simple)

 • She will perfect her technique by any means – Вона буде вдосконалювати свою техніку будь-якими способами

  (Future Simple)

 • We’re using the prototypes to perfect the model – Ми використовуємо прототипи, щоб удосконалити модель

  (Present Simple)

 • Our firm perfected this technology in the 1990s. – Наша фірма удосконалила цю технологію в 1990-х роках.

  (Past Simple)

 • He has perfected the art of persuasion – Він досконало оволодів мистецтвом переконання

  (Present Perfect)

 • Mike has perfected his boxing skills – Майк відточив свої боксерські навички

  (Present Perfect)