Pilot 3 форми дієслова (пілотувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова pilot (пілотувати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова pilot з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, pilot в past simple

3 форми дієслова pilot

Англійська дієслово pilot [ˈpaɪlət], перекладається як: пілотувати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова pilot: Infinitive (pilot), Past Simple – (код пілотованих), Past Participle – (код пілотованих).

📚 Дієслово pilot має значення: апробувати, прокладати шлях.

Форми дієслова pilot в минулому часі

👉 Форми дієслова pilot в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде pilot в минулому часі past simple.

Три форми дієслова pilot

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

pilot [ˈpaɪlət]

Код пілотованих [ˈpaɪlətɪd]

Код пілотованих [ˈpaɪlətɪd]

пілотувати

Як поставити pilot в 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово pilot в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – pilot. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  Код пілотованих.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  Код пілотованих.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити pilot в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для pilot потрібно використовувати в минулому часі, буде:

pilot в past simple — код пілотованих.

What is the past tense of pilot?

The past tense of pilot is код пілотованих.

The past participle of pilot is код пілотованих.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — pilot в past simple, буде код пілотованих.

(V2)

Future simple — pilot в future simple буде pilot. (will + V1)

Present Perfect — pilot в present perfect буде

Код пілотованих.

(have\has + V3)

Past Perfect — pilot в past perfect буде

Код пілотованих.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово pilot?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово pilot це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова pilot

 • The ship was код пілотованих by Mr Green – Корабель пілотував р-н Грін.

  (Past Simple)

 • So the world entered the thermonuclear age, but I had no idea that just a few years later I would be piloting a plane carrying a weapon of such destructive power. – Так у світі настала термоядерна епоха, але я і не підозрював, що всього через кілька років буду пілотувати літак, несе зброю такої руйнівної сили.

  (Past Simple)

 • Professionalism as applied to is flying, first of all, the ability to control oneself, and then the level of mastery of the profession, the ability to complete the aircraft. – Льотний професіоналізм стосовно до польоту – це, насамперед, уміння керувати собою, а потім і рівень оволодіння професією, вміння пілотувати літак.

  (Present Simple)

 • Everything was perfect in the robot that код пілотованих the ship to Base North. – У роботі, який пілотував корабель на базу «Північ», все було зовсім.

  (Past Simple)

 • Now, as always when they код пілотованих flying machines, she invariably switched to sir. – Ось і зараз, як і завжди, коли вони пілотували літальні апарати, вона незмінно переходила на «сер».

  (Past Simple)

 • By studying telecommunications, we can pilot the theory of innovation in an industry where competition is quite tightly regulated. – Досліджуючи телекомунікації, ми можемо апробувати теорію інновацій в тій галузі, де конкуренція досить жорстко регулюється.

  (Present Simple)

 • Not only did my spouse and daughters generously give me time to work, but they enthusiastically код пілотованих stress-surfing on…me. – Моя дружина і дочки не тільки щедро виділили мені час для роботи, але і з ентузіазмом апробували стрес-серфінг на… мені.

  (Past Simple)

 • Use and pilot special teaching approaches to include all students, including those with special educational needs in the educational process… – Використовувати та апробувати спеціальні підходи до навчання з метою включення в навчальний процес усіх учнів, у тому числі з особливими потребами в освіті…

  (Present Simple)

 • We developed and код пілотованих this program for four years. – Цю програму ми розробили і апробували чотири роки.

  (Past Simple)

 • This makes it possible to pilot hypotheses and preliminary conclusions, to evaluate the reaction and, if necessary, to adjust the text or even the position itself in the book. – Це дозволяє апробувати гіпотези і попередні висновки, оцінити реакцію і при необхідності скоригувати текст або навіть саму позицію в книзі.

  (Present Simple)