Pity 3 форми дієслова (Жаліти) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова pity (Жаліти) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова pity з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, pity в past simple

3 форми дієслова pity

Англійська дієслово pity [ˈpɪti], перекладається як: Жаліти.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова pity: Infinitive (pity), Past Simple – (pitied), Past Participle – (pitied).

📚 Дієслово pity має значення: Співчувати, співпереживати.

Форми дієслова pity в минулому часі

👉 Форми дієслова pity в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде pity в минулому часі past simple.

Три форми дієслова pity

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

pity [ˈpɪti]

pitied [ˈpɪtɪd]

pitied [ˈpɪtɪd]

Жаліти

Як поставити pity у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово pity в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – pity. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  pitied.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  pitied.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити pity в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для pity потрібно використовувати в минулому часі, буде:

pity в past simple — pitied.

What is the past tense of pity?

The past tense pity of is pitied.

The past participle pity of is pitied.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — pity в past simple, буде pitied.

(V2)

Future simple — pity в future simple буде pity. (will + V1)

Present Perfect — pity в present perfect буде

pitied.

(have\has + V3)

Past Perfect — pity в past perfect буде

pitied.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово pity?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово pity це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова pity

 • She decided that she could not pity herself – Вона вирішила, що не може жаліти себе.

  (Past Simple)

 • She always pitied him, that’s true – Вона завжди жаліла його, це правда.

  (Past Simple)

 • You should not envy or her pity her. – Тобі не треба їй заздрити чи співчувати

  (Present Simple)

 • He is in no mood to be pitied – Він не хоче, щоб його жаліли

  (Present Simple)

 • I pity you if you can’t understand – Шкода, що ти не можеш зрозуміти

  (Present Simple)

 • Pity the poor teachers who have to deal with these kids. – Шкода вчителів, які стикаються з такими дітьми

  (Present Simple)

 • I pity you lost your dog – Співчуваю, що ти втратила собаку

  (Present Simple)

 • I pity anyone who has to work at that place. – Мені шкода кожного, хто працює в цьому місці

  (Present Simple)

 • I pity you, but I can’t help you – Шкода, але я не можу допомогти

  (Present Simple)

 • I always pity the people who have to work in this hot weather. – Мені завжди шкода людей, яким доводиться працювати в таку спеку.

  (Present Simple)