Prepare 3 форми дієслова (готувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова prepare (готувати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова prepare з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, prepare в past simple

3 форми дієслова prepare

Англійська дієслово prepare [prɪˈpeə], перекладається як: готувати.
Входить у групи:

правильні дієслова,

дієслова 5-й клас.

3 форми дієслова prepare: Infinitive (prepare), Past Simple – (prepared), Past Participle – (prepared).

📚 Дієслово prepare має значення: підготувати, готувати, готувати заздалегідь, складати, налаштовувати, готувати, оснащувати, екіпірувати.

Форми дієслова prepare в минулому часі

👉 Форми дієслова prepare в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде prepare в минулому часі past simple.

Три форми дієслова prepare

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

prepare [prɪˈpeə]

prepared [prɪˈpeəd]

prepared [prɪˈpeəd]

готувати

Як поставити prepare у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово prepare в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – prepare. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  prepared.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  prepared.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити prepare в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для prepare потрібно використовувати в минулому часі, буде:

prepare в past simple — prepared.

What is the past tense of prepare?

The past tense of prepare is prepared.

The past participle of prepare is prepared.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — prepare в past simple, буде prepared.

(V2)

Future simple — prepare в future simple буде prepare. (will + V1)

Present Perfect — prepare в present perfect буде

prepared.

(have\has + V3)

Past Perfect — prepare в past perfect буде

prepared.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово prepare?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово prepare це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова prepare

 • We should prepare well before starting something – Ми повинні добре готуватися перш ніж починати що-то.

  (Present Simple)

 • Is the room prepared for our long-expected guests? – Готова кімната для наших довгоочікуваних гостей?

  (Past Simple)

 • The committee has prepared a Briefing Note – Комітет підготував коротку записку.

  (Present Perfect)

 • They can also prepare thematic reports if possible that – Вони також можуть підготувати тематичні звіти, якщо це можливо.

  (Present Simple)

 • He has also prepared two tables in Appendix 18 – Він також підготував дві таблиці в додатку 18.

  (Present Perfect)

 • They prepared the President to handle the press – Вони підготували президента до зустрічі з пресою.

  (Past Simple)

 • The head office is preparing a response to this report – Головний офіс готує відповідь по їх звіту.

  (Present Continuous)

 • Your father is preparing a surprise for our grandmother tomorrow. – Твій батько готує сюрприз для нашої бабусі завтра.

  (Present Continuous)

 • She usually prepares good parties for her family – Вона зазвичай готує добрі вечірки для своєї сім’ї.

  (Present Simple)

 • The team will prepare a work plan based on the first meeting discussions – Команда підготує робочий план, заснований на обговореннях першої зустрічі.

  (Future Simple)