Prepay 3 форми неправильного дієслова (платити вперед) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово prepay (платити наперед) – 3 форми дієслова prepay в англійській мові. Перша, друга, третя форма prepay з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb prepay in past simple

3 форми дієслова prepay

Англійська дієслово prepay [ˌpriːˈpeɪ], перекладається як: платити вперед.
Входить у групи:

неправильні дієслова.

3 форми дієслова prepay: Infinitive (prepay), Past Simple – (prepaid), Past Participle – (prepaid).

📚 .

Форми дієслова prepay в минулому часі

👉 Форми дієслова prepay в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде prepay в минулому часі past simple.

Три форми дієслова prepay

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

prepay [ˌpriːˈpeɪ]

prepaid [ˌpriːˈpeɪd]

prepaid [ˌpriːˈpeɪd]

платити вперед

Як поставити prepay у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово prepay в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – prepay. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  prepaid.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  prepaid.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити prepay в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для prepay потрібно використовувати в минулому часі, буде:

prepay в past simple — prepaid.

What is the past tense of prepay?

The past tense of prepay is prepaid.

The past participle of prepay is prepaid.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — prepay в past simple, буде prepaid.

(V2)

Future simple — prepay в future simple буде prepay. (will + V1)

Present Perfect — prepay в present perfect буде

prepaid.

(have\has + V3)

Past Perfect — prepay в past perfect буде

prepaid.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово prepay?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово prepay це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова prepay

 • Why, why he didn’t make the crook prepay? – Ну чому, чому він не змусив шахрая заплатити вперед?

  (Past Simple)

 • – What? Prepaid? I’ll give you all your money back right now. Take it and get the hell out of here! – – Що? Заплатили вперед? Я хоч зараз поверну вам усі гроші. Беріть і забирайтеся з ними на всі чотири сторони!

  (Past Simple)

 • I prepaid up front, believed in myself and my abilities, and got what I deserved. – Я заплатив наперед, повірив у себе і свої можливості і отримав те, що заслужив.

  (Past Simple)

 • But don’t forget that the company prepaid part of the money and two years in advance. – Однак не забувайте, що частина грошей компанія заплатила вперед, причому за два роки.

  (Past Simple)

 • – In that case, the gentleman should be prepaid. – – В такому разі панові треба заплатити наперед.

  (Present Simple)

 • My comrade and I prepaid for everything. – Ми з моїм товаришем за все заплатили наперед.

  (Past Simple)

 • And when it came to whether or not to prepay, he suddenly jumped up from his seat and yelled for us to prepay immediately or something irreparable would happen. – А коли зайшла мова, вносити або не вносити аванс, він несподівано схопився з свого місця і закричав, щоб ми внесли аванс негайно або станеться щось непоправне.

  (Past Simple)

 • However, suddenly, on the eve of the approaching date, when she was about to prepay the rent for the restaurant hall, her son, for the first time, did not respect her and wishes categorically refused to have щедре celebrations. – Однак раптом, напередодні наближення дати, коли вона вже зібралася внести аванс за оренду залу в ресторані, син вперше не порахувався з її бажанням і категорично відмовився від пишних святкувань.

  (Past Simple)

 • With a certain relationship, you can agree to prepay not 3 months before the event, as is usually the case, but, for example, 2 weeks. – При певному побудові відносин можна домовитися внести аванс не за 3 місяці до заходу, як це зазвичай відбувається, а наприклад, за 2 тижні.

  (Present Simple)

 • – You can prepay a hundred pounds now and pay the rest at the end of your stay. – – Ви можете внести аванс в сто фунтів зараз, а решта виплатити наприкінці проживання.

  (Present Simple)