Prime 3 форми дієслова (надсилати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова prime (надсилати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова prime з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, prime в past simple

3 форми дієслова prime

Англійська дієслово prime [praɪm], перекладається як: направляти.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова prime: Infinitive (prime), Past Simple – (primed), Past Participle – (primed).

📚 Дієслово prime має значення: запалювати, заряджати, ґрунтувати, вставляти запал, підкачувати паливо.

Форми дієслова prime в минулому часі

👉 Форми дієслова prime в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде prime минулого часу past simple.

Три форми дієслова prime

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

prime [praɪm]

primed [praɪmd]

primed [praɪmd]

направляти

Як поставити prime во 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово prime в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – prime. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  primed.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  primed.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити prime в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для prime потрібно використовувати в минулому часі, буде:

prime в past simple — primed.

What is the past tense of prime?

The past tense of prime is primed.

The past participle of prime is primed.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — prime в past simple, буде primed.

(V2)

Future simple — prime в future simple буде prime. (will + V1)

Present Perfect — prime в present perfect буде

primed.

(have\has + V3)

Past Perfect — prime в past perfect буде

primed.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово prime?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово prime це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова prime

 • Okay, we just need a way to prime her answer – Добре, нам просто потрібен спосіб передбачити її відповідь.

  (Present Simple)

 • Nuclear ship is now active and primed – Ядерний корабель активований і готовий до пуску.

  (Present Simple)

 • The laser weapon was primed and ready to blast – лазерне зброя була на взводі і готове до вогню.

  (Past Simple)

 • He was primed to win by his coach – Він був налаштований на перемогу своїм тренером

  (Past Simple)

 • Are your guns primed with powder? – Ваші заряджені пістолети порохом?

  (Present Simple)

 • She primed the witness. – Вона наперед проінструктував свідка.

  (Past Simple)

 • Check that all metal surfaces are primed. – Переконайтеся, що всі металеві поверхні загрунтовані.

  (Present Simple)

 • Both fighters are primed battle for – Обидва бійці готові до бою.

  (Present Simple)

 • Jack wished he had primed John beforehand. – Джек пошкодував, що не попередив Джона заздалегідь.

  (Past Perfect)

 • He had been primed to say nothing about it. – Він був налаштований нічого не говорити про це.

  (Past Perfect)