Program 3 форми дієслова (Програмувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова program (Програмувати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова program з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, program в past simple

3 форми дієслова program

Англійська дієслово program [ˈproʊɡræm], перекладається як: Програмувати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова program: Infinitive (program), Past Simple – (programmed), Past Participle – (programmed).

📚 Дієслово program має значення: програмувати, складати план (програму).

Форми дієслова program в минулому часі

👉 Форми дієслова program в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде program в минулому часі past simple.

Три форми дієслова program

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

program [ˈproʊɡræm]

programmed [ˈprəʊɡræmd]

programmed [ˈprəʊɡræmd]

Програмувати

Як поставити program во 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово program в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – program. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  programmed.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  programmed.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити program в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для program потрібно використовувати в минулому часі, буде:

program в past simple — programmed.

What is the past tense of program?

The past tense of program is programmed.

The past participle of program is programmed.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — program в past simple, буде programmed.

(V2)

Future simple — program в future simple буде program. (will + V1)

Present Perfect — program в present perfect буде

programmed.

(have\has + V3)

Past Perfect — program в past perfect буде

programmed.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово program?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово program це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова program

 • Max doesn’t know how to program the red buttons – Макс не знає, як запрограмувати червоні кнопки.

  (Present Simple)

 • We were programmed as robots – Нас запрограмували як роботів.

  (Past Simple)

 • I once learned to program in BASIC on my own, it was interesting, so I decided to incorporate her subject into my schedule. – Коли-то я самостійно навчився програмувати на бейсіку, це було цікаво, так що я вирішив включити її предмет в свій розклад.

  (Past Simple)

 • By consciously slowing down your brainwaves, you will be able to your program autonomous nervous system more skillfully. – Свідомо сповільнюючи мозкові хвилі, ви зможете більш вміло програмувати автономну нервову систему.

  (Future Simple)

 • When connected to a computer, the controllers and interfaces can be programmed. There are many applications for this, both paid and free. – При підключенні до комп’ютера контролери і інтерфейси можна програмувати. Для цього існує безліч програм – як платних, так і безкоштовних.

  (Present Simple)

 • This book is written to help people who are starting to program for Pocket PC. – Ця книга написана для того, щоб допомогти людям, які починають програмувати для Pocket PC.

  (Present Simple)

 • The main tenet of traditional chiromancy is that an individual’s destiny is predetermined, that someone has already programmed his life, the person inevitably follows it, and this path is imprinted on his palm. – Головний постулат традиційної хіромантії полягає в тому, що доля індивідуума зумовлена, що хтось вже склав програму його життя, людина неминуче слід їй, і цей шлях віддрукований на його долоні.

  (Present Simple)

 • They programmed dances and games and had fun, causing the provincial public to gaze in amazement at their щедре outfits. – Вони склали програми танців та ігор і весело проводили час, змушуючи провінційну публіку у подиві поглядати на їх розкішні вбрання.

  (Past Simple)

 • However, sports practice shows: if the coach is familiar with the main principles of their planning, then, together with the doctor can recovery program complexes, taking into account the objectives and content of a particular microcycle. – Проте спортивна практика показує: якщо тренер знайомий з головними принципами їх планування, спільно з лікарем може скласти програми відновлювальних комплексом, враховуючи завдання та зміст того чи іншого мікроциклу.

  (Present Simple)

 • Or you can immediately program a whole year’s worth of activities: work each week with one of the 48 speed limiters, and pay attention to the introduction and discuss the conclusions – and still have two weeks to rest. – А можна відразу скласти програму дій на цілий рік: щотижня працювати з одним з 48 обмежувачів швидкості, а також звернути увагу на вступ і обговорити висновки – і ще залишиться два тижні на відпочинок.

  (Present Simple)