Promote 3 форми дієслова (просувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова promote (просувати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова promote з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, promote в past simple

3 форми дієслова promote

Англійська дієслово promote [prəˈməʊt], перекладається як: просувати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова promote: Infinitive (promote), Past Simple – (promoted), Past Participle – (promoted).

📚 Дієслово promote має значення: просувати, сприяти, заохочувати, стимулювати, рекламувати, підтримувати, підвищувати, активізувати, рекламувати, порушувати.

Форми дієслова promote в минулому часі

👉 Форми дієслова promote в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде promote в минулому часі past simple.

Три форми дієслова promote

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

promote [prəˈməʊt]

promoted [prəˈməʊtɪd]

promoted [prəˈməʊtɪd]

просувати

Як поставити promote у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово promote в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – promote. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  promoted.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  promoted.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити promote в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для promote потрібно використовувати в минулому часі, буде:

promote в past simple — promoted.

What is the past tense of promote?

The past tense of promote is promoted.

The past participle of promote is promoted.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — promote в past simple, буде promoted.

(V2)

Future simple — promote в future simple буде promote. (will + V1)

Present Perfect — promote в present perfect буде

promoted.

(have\has + V3)

Past Perfect — promote в past perfect буде

promoted.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово promote?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово promote це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова promote

 • She loved to promote her parrots – Вона любила рекламувати своїх папуг.

  (Past Simple)

 • John promoted our brand to YouTube tops – Джон просунув наш бренд в топи ютуба.

  (Past Simple)

 • I heard that you were promoted. – Я чув, що тебе підвищили.

  (Past Simple)

 • She is offended that she will not be promoted. – Вона ображається на те, що її не підвищать.

  (Future Simple)

 • He was promoted to the rank of captain. – Його підвищили до звання капітана.

  (Past Simple)

 • If I am not promoted within the next two years, then I will change jobs. – Якщо мене не підвищать протягом двох найближчих років, то я зміню роботу.

  (Present Simple)

 • Last year he was promoted to deputy director. – Торік його підвищили до заступника директора.

  (Past Simple)

 • Today they announced that he will be promoted. – Сьогодні оголосили, що його підвищать.

  (Future Simple)

 • Among other things, the commission recommended that he be promoted. – Серед іншого, комісія рекомендувала підвищити його на посаді.

  (Past Simple)

 • The island is promoted as a romantic getaway destination. – Острів рекламується як місце для романтичного відпустки.

  (Present Simple)