Прости 3 форми неправильного дієслова (пробачити) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово forgive (пробачити) – 3 форми дієслова forgive в англійській мові. Перша, друга, третя форма forgive з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb forgive in past simple

3 форми дієслова forgive

Англійська дієслово просто [fəˈgɪv], перекладається як: пробачити.
Входить у групи:

неправильні дієслова,

дієслова 4-й клас,

дієслова 5-й клас.

3 форми дієслова forgive: Infinitive (прости), Past Simple – (forgave), Past Participle – (forgiven).

📚 Дієслово forgive має значення: прощати, відмовлятися, не стягувати, не вимагати, залишати.

Форми дієслова forgive в минулому часі

👉 Форми дієслова просто в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде forgive в минулому часі past simple.

Три форми дієслова forgive

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

forgive [fəˈgɪv]

forgave [fəˈgeɪv]

forgiven [fəgɪvn]

пробачити

Як поставити forgive у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово просто в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – forgive. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  forgave.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  forgiven.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити forgive в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для forgive потрібно використовувати в минулому часі, буде:

forgive в past simple — forgave.

What is the past tense of forgive?

The past tense of forgive is forgave.

The past participle of forgive is forgiven.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — forgive в past simple, буде forgave.

(V2)

Future simple — forgive в future simple буде forgive. (will + V1)

Present Perfect — forgive в present perfect буде

forgiven.

(have\has + V3)

Past Perfect — forgive в past perfect буде

forgiven.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово forgive?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово forgive це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова forgive

 • Because we can’t forgive ourselves – Тому що ми не можемо пробачити себе.

  (Present Simple)

 • She forgave you for the accident – Вона пробачила вас за нещасний випадок.

  (Past Simple)

 • Monika never said he was forgiven – Моніка не говорила, що пробачила його.

  (Past Simple)

 • I forgave him and now we’re friends – Я простив його і ми тепер дружимо.

  (Past Simple)

 • You just you told me forgave him – Ти ж сказала, що пробачила його.

  (Past Simple)

 • I just don’t think he ever forgave himself – Просто не думаю, що він зумів себе пробачити.

  (Present Simple)

 • I certainly forgave you for it, but things will never be the same again – Звичайно, я простив тобі це, але все вже не буде як раніше

  (Past Simple)

 • I already said I will forgive you your infidelity – Я вже сказав, що пробачу тобі зраду

  (Future Simple)

 • I forgave you for accidentally killing my husband – Я пробачила тобі випадкове вбивство мого чоловіка.

  (Past Simple)

 • I even forgave the man who murdered my daughter – Я навіть пробачив людини, яка вбила мою дочку.

  (Past Simple)