Prove 3 форми неправильного дієслова (доводити) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово prove (доводити) – 3 форми дієслова prove в англійській мові. Перша, друга, третя форма prove з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb prove in past simple

3 форми дієслова prove

Англійська дієслово prove [pru:v], перекладається як: доводити.
Входить у групи:

неправильні дієслова,

правильні дієслова.

3 форми дієслова prove: Infinitive (prove), Past Simple – (proved), Past Participle – (proved).

📚 Дієслово prove має значення: доводити, підтверджувати, засвідчувати, свідчити, зарекомендувати, відчувати, пробувати.

Форми дієслова prove в минулому часі

👉 Форми дієслова prove в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде prove в минулому часі past simple.

Три форми дієслова prove

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

prove [pru:v]

proved [pru:vd]

proved [pru:vən]

proven [pru:vd]

доводити

Як поставити prove у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово prove в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – prove. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  proved.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  proved,

  proven.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити prove в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для prove потрібно використовувати в минулому часі, буде:

prove в past simple — proved.

What is the past tense of prove?

The past tense of prove is proved.

The past participle of prove is proved or

proven.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — prove в past simple, буде proved.

(V2)

Future simple — prove в future simple буде prove. (will + V1)

Present Perfect — prove в present perfect буде

proved,

proven.

(have\has + V3)

Past Perfect — prove в past perfect буде

proved,

proven.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово prove?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово prove це правильний або неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова prove

 • You were wrong, and I can prove it – Ти помилявся, і Я можу довести це.

  (Present Simple)

 • John’s daughter proved her innocence in court – Дочка Джона довела її невинність у суді.

  (Past Simple)

 • It has been proved by Finnish school system – Це було доведено системою шкільної освіти Фінляндії.

  (Present Perfect)

 • And what does it prove? – І що це доводить?

  (Present Simple)

 • Prove your skills and you’re hired – Доведи свою майстерність, і ти прийнятий.

  (Present Simple)

 • You know that I didn’t do that and my advocate is proving that in court right now – Ти знаєш, що я не робив цього, і мій адвокат доводить це зараз у суді.

  (Present Continuous)

 • They haven’t proven anything and now we are figuring out what to do – Вони нічого не довели і зараз ми думаємо, що робити.

  (Present Perfect)

 • They Had proved their theory before the law changed? – Вони довели свою теорію до того, як змінився закон?

  (Past Perfect)

 • If he doesn’t believe me, I won’t prove anything to him – Якщо він не вірить мені, я не доведу нічого.

  (Future Simple)

 • Will you prove your point or going to stay and stare at us? – Доведеш, що ти прав чи збираєшся так стояти, дивлячись на нас?

  (Future Simple)