Push 3 форми дієслова (штовхати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова push (штовхати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова push з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, push в past simple

3 форми дієслова push

Англійська дієслово push [pʊʃ], перекладається як: штовхати.
Входить у групи:

правильні дієслова,

дієслова 5-й клас.

3 форми дієслова push: Infinitive (push), Past Simple – (pushed), Past Participle – (pushed).

📚 Дієслово push має значення: штовхати, натискати, пхати, проштовхувати, просувати, підганяти, домагатися, домагатися, надавати підтримку, протегувати.

Форми дієслова push в минулому часі

👉 Форми дієслова push в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде push в минулому часі past simple.

Три форми дієслова push

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

push [pʊʃ]

pushed [pʊʃt]

pushed [pʊʃt]

штовхати

Як поставити push во 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово push в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – push. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  pushed.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  pushed.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити push в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для push потрібно використовувати в минулому часі, буде:

push в past simple — pushed.

What is the past tense of push?

The past tense of push is pushed.

The past participle of push is pushed.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — push в past simple, буде pushed.

(V2)

Future simple — push в future simple буде push. (will + V1)

Present Perfect — push в present perfect буде

pushed.

(have\has + V3)

Past Perfect — push в past perfect буде

pushed.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово push?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово push це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова push

 • We don’t want to push her – Ми не хочемо тиснути на неї.

  (Present Simple)

 • And in a rage, Poul pushed him down – В люті, Підлогу штовхнув його на землю.

  (Past Simple)

 • I’ve pushed him too hard – Я штовхнув його занадто сильно.

  (Present Perfect)

 • She pushed him and ran away. – Вона штовхнула його і втекла.

  (Past Simple)

 • He pushed a reduction in the size of the armed forces. – Він виступав за скорочення чисельності збройних сил.

  (Past Simple)

 • I gently pushed the door open. – Я обережно штовхнув двері.

  (Past Simple)

 • Stop pushing me away! – Перестаньте мене відштовхувати!

  (Present Continuous)

 • My husband has pushed me to quit my job. – Чоловік змусив мене покинути роботу.

  (Present Perfect)

 • She slowly pushed me towards the table. – Вона повільно штовхала мене до столу.

  (Past Simple)

 • He pushed the chair into a corner. – Він відштовхнув стілець у куток.

  (Past Simple)