Quit 3 форми неправильного дієслова (покидати,залишати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Quit 3 форми неправильного дієслова (покидати,залишати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово quit (покидати,залишати) – 3 форми дієслова quit в англійській мові. Перша, друга, третя форма quit з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb quit in past simple

3 форми дієслова quit

Англійська дієслово quit [kwɪt], перекладається як: покидати,залишати.
Входить у групи:

неправильні дієслова.

3 форми дієслова quit: Infinitive (quit), Past Simple – (quit), Past Participle – (quit).

📚 Дієслово quit має значення: залишати, кидати, звільнятися, йти у відставку, припиняти, розквитатися, погашати.

Форми дієслова quit в минулому часі

👉 Форми дієслова quit в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде quit в минулому часі past simple.

Три форми дієслова quit

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

quit [kwɪt]

quit [kwɪt]

quitted [ˈkwɪtɪd]

quit [kwɪt]

quitted [ˈkwɪtɪd]

покидати,залишати

Як поставити quit у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово quit в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – quit. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  quit,

  quitted.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  quit,

  quitted.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити quit в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для quit потрібно використовувати в минулому часі, буде:

quit в past simple — quit,

quitted.

What is the past tense of quit?

The past tense of quit is quit or

quitted.

The past participle of quit is quit or

quitted.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — quit в past simple, буде quit,

quitted.

(V2)

Future simple — quit в future simple буде quit. (will + V1)

Present Perfect — quit в present perfect буде

quit,

quitted.

(have\has + V3)

Past Perfect — quit в past perfect буде

quit,

quitted.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово quit?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово quit це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова quit

 • Daisy, you can’t quit Mitch now – Дейзі, тепер ти не можеш кинути Мітча.

  (Present Simple)

 • No, we don’t want to quit – Ні, ми не хочемо звільнятися.

  (Present Simple)

 • These bears have quit the race – Ці ведмеді вийшли з гонки.

  (Present Perfect)

 • I’ll have to quit school – Мені доведеться покинути школу.

  (Future Simple)

 • Why do you have to quit? – Чому ти йдеш?

  (Present Simple)

 • I had to quit my job… leave my husband – Я була змушена піти з роботи… залишити чоловіка.

  (Past Simple)

 • I don’t think you’ll have to quit – Не думаю, що тобі доведеться звільнитися.

  (Future Simple)

 • Please don’t quit – будь Ласка, не йди.

  (Present Simple)

 • I have to quit my job, Martin. – Я повинна буду піти з роботи, Мартін.

  (Present Simple)

 • Would you please quit giggling? – Можна не сміятися, будь ласка?

  (Present Simple)