Rebuild 3 форми неправильного дієслова (перебудувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово rebuild (перебудувати) – 3 форми дієслова rebuild в англійській мові. Перша, друга, третя форма rebuild з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb rebuild in past simple

3 форми дієслова rebuild

Англійська дієслово rebuild [ˌriːˈbɪld], перекладається як: перебудувати.
Входить у групи:

неправильні дієслова.

3 форми дієслова rebuild: Infinitive (rebuild), Past Simple – (rebuilt), Past Participle – (rebuilt).

📚 .

Форми дієслова rebuild в минулому часі

👉 Форми дієслова rebuild в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде rebuild в минулому часі past simple.

Три форми дієслова rebuild

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

rebuild [ˌriːˈbɪld]

rebuilt [ˌriːˈbɪlt]

rebuilt [ˌriːˈbɪlt]

перебудувати

Як поставити rebuild у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово rebuild в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – rebuild. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  rebuilt.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  rebuilt.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити rebuild в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для rebuild потрібно використовувати в минулому часі, буде:

rebuild в past simple — rebuilt.

What is the past tense of rebuild?

The past tense of rebuild is rebuilt.

The past participle of rebuild is rebuilt.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — rebuild в past simple, буде rebuilt.

(V2)

Future simple — rebuild в future simple буде rebuild. (will + V1)

Present Perfect — rebuild в present perfect буде

rebuilt.

(have\has + V3)

Past Perfect — rebuild в past perfect буде

rebuilt.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово rebuild?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово rebuild це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова rebuild

 • We have to rebuild nation. – Ми повинні відновити націю.

  (Present Simple)

 • They rebuilt house. – Вони відновили будинок.

  (Past Simple)

 • Let’s rebuild it. – Давайте це відновимо.

  (Present Perfect)

 • We will rebuild our homes. – Ми відновимо наші будинки.

  (Future Simple)

 • Did you really rebuild it? – Ти справді зміг це відновити?

  (Past Simple)

 • Rebuilding is an option here. – В даному випадку можна і відновити.

  (Present Continuous)

 • We’ve got to rebuild the world institutions. – Нам потрібно перебудовувати міжнародні інститути.

  (Present Perfect)

 • The rabbit rebuilt own home. – Кролик відновив свій будинок.

  (Past Simple)

 • Wil you rebuild it? – Ти зможеш це відновити?

  (Future Simple)

 • Stop! Rebuild or destroy it! – Зупинись! Віднови або зруйнуй це!

  (Present Perfect)