Recede 3 форми дієслова (Відступати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова recede (Відступати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова recede з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, recede в past simple

3 форми дієслова recede

Англійська дієслово recede [rɪ’si:d], перекладається як: Відступати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова recede: Infinitive (recede), Past Simple – (receded), Past Participle – (receded).

📚 Дієслово recede має значення: Задкувати, ретируватися, відрікатися, падати в ціні.

Форми дієслова recede в минулому часі

👉 Форми дієслова recede в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде recede в минулому часі past simple.

Три форми дієслова recede

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

recede [rɪ’si:d]

receded [rɪˈsiːdɪd]

receded [rɪˈsiːdɪd]

Відступати

Як поставити recede у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово recede в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – recede. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  receded.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  receded.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити recede в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для recede потрібно використовувати в минулому часі, буде:

recede в past simple — receded.

What is the past tense of recede?

The past tense of recede is receded.

The past participle of recede is receded.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — recede в past simple, буде receded.

(V2)

Future simple — recede в future simple буде recede. (will + V1)

Present Perfect — recede в present perfect буде

receded.

(have\has + V3)

Past Perfect — recede в past perfect буде

receded.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово recede?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово recede це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова recede

 • He slowly receded with his mouth ajar and his hands out in front of him… – Він став поволі відступати назад, відкривши рот і виставивши перед собою руки…

  (Past Simple)

 • Battles In, sometimes you have to recede to previously prepared defensive redoubts. – В битвах іноді доводиться відступати на заздалегідь підготовлені оборонні редути.

  (Present Simple)

 • The pain receded reluctantly, like a dog unwilling to let go of a tasty bone. – Біль відступала неохоче, наче собака, що не бажає випускати ласу кістка.

  (Past Simple)

 • He had already started to recede from the dugout when his gaze suddenly fell on a pile of white stones – Він вже почав задкувати до землянці, як раптом погляд його впав на купку білих каменів

  (Past Simple)

 • At my appearance, he begins to recede farther and farther into the corner, trembling with his eyes and moving his wing. – Він при моїй появі починає відходити далі й далі в кут, тремтіти очима і ворушити крилом.

  (Present Simple)

 • They suddenly remembered that everyone was in a hurry to do business and, to the ridicule of the townspeople, they receded. – Вони раптом згадали, що всі поспішають у справах і під насмішки городян поспішили ретируватися.

  (Past Simple)

 • Not five minutes later, about ten people were left lying on the pavement, and the rest preferred to recede without looking back. – Не минуло й п’яти хвилин, як на асфальті залишилося лежати близько десяти осіб, а решта вважали за краще ретируватися без оглядки.

  (Past Simple)

 • Some of the kings even receded the Christian faith – Деякі з царів відрікалися навіть від християнської віри

  (Past Simple)

 • Do not dare to recede their glorious prowess; on the contrary, remember the courage of your forefathers. – Не здумайте відрікатися від їх славних доблестей, – навпаки, пригадайте відвагу своїх праотців.

  (Present Simple)

 • In the first situation, you buy one asset for $1,000. And that asset recedes. – У першій ситуації ви купуєте 1 актив на 1 000 доларів. І цей актив починає падати в ціні.

  (Present Simple)