Receive 3 форми дієслова (отримувати, брати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова receive (отримувати, брати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова receive з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, receive в past simple

3 форми дієслова receive

Англійська дієслово receive [rɪˈsiːv], перекладається як: отримувати, приймати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова receive: Infinitive (receive), Past Simple – (received), Past Participle – (received).

📚 Дієслово receive має значення: мати, приймати, вміщати, сприймати, придбати, відчувати.

Форми дієслова receive в минулому часі

👉 Форми дієслова receive в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде receive в минулому часі past simple.

Три форми дієслова receive

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

receive [rɪˈsiːv]

received [rɪˈsiːvd]

received [rɪˈsiːvd]

отримувати, приймати

Як поставити receive у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово receive в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – receive. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  received.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  received.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити receive в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для receive потрібно використовувати в минулому часі, буде:

receive в past simple — received.

What is the past tense of receive?

The past tense of receive is received.

The past participle of receive is received.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — receive в past simple, буде received.

(V2)

Future simple — receive в future simple буде receive. (will + V1)

Present Perfect — receive у present perfect буде

received.

(have\has + V3)

Past Perfect — receive у past perfect буде

received.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово receive?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово receive це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова receive

 • Sweden receives about 1500 jour apr? s jour annually – Швеція щорічно отримує близько 1500 біженців.

  (Present Simple)

 • In 2010, we received over 500 complaints of gender-based violence – 2010 ми отримали понад 500 скарг про насильство щодо жінок.

  (Past Simple)

 • Our Fund has received contributions of $25 million – Наш Фонд отримав внески у розмірі 25 млн. доларів.

  (Present Perfect)

 • He received this book as a gift and greatly appreciated it. – Він отримав цю книгу в подарунок, і дуже цінував її.

  (Past Simple)

 • Each participant has received $ 50. – Кожен учасник отримав по 50 доларів.

  (Present Perfect)

 • In response, he received a firm refusal. У відповідь він отримав тверду відмову.

  (Past Simple)

 • He received orders to report to the royal court. – Він отримав наказ з’явитися до королівського двору.

  (Past Simple)

 • I received a copy free of her book. – Я отримав безкоштовний примірник її книги.

  (Past Simple)

 • I received a subpoena. – Я отримав повістку в суд.

  (Past Simple)

 • They received documents of acceptance into citizenship. – Вони отримали документи про прийняття до громадянства.

  (Past Simple)