Refer 3 форми дієслова (ставитися) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова refer (ставитися) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова refer з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, refer в past simple

3 форми дієслова refer

Англійська дієслово refer [rɪˈfɜːr], перекладається як: ставитися.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова refer: Infinitive (refer), Past Simple – (referred), Past Participle – (referred).

📚 Дієслово refer має значення: ставитися, посилатися, відсилати, направляти, звертатися, наводити довідки, приписувати, відносити на рахунок, згадувати, мати відношення.

Форми дієслова refer в минулому часі

👉 Форми дієслова refer в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде refer в минулому часі past simple.

Три форми дієслова refer

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

refer [rɪˈfɜːr]

referred [rɪˈfɜːd]

referred [rɪˈfɜːd]

ставитися

Як поставити refer у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово refer в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – refer. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  referred.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  referred.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити refer в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для refer потрібно використовувати в минулому часі, буде:

refer в past simple — referred.

What is the past tense of refer?

The past tense of refer is referred.

The past participle of refer is referred.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — refer в past simple, буде referred.

(V2)

Future simple — refer в future simple буде refer. (will + V1)

Present Perfect — refer в present perfect буде

referred.

(have\has + V3)

Past Perfect — refer в past perfect буде

referred.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово refer?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово refer це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова refer

 • The strange symbol referred in paragraph 11 should be removed. – Дивний символ, згаданий в пункті 11, слід видалити.

  (Past Simple)

 • Great commanders have always referred to the study of military history seriously. – Великі полководці завжди серйозно ставилися до вивчення військової історії.

  (Present Perfect)

 • You may be right, but you should still refer with more respect to old age. – Може бути, ви і праві, але вам все-таки варто було б з більшою повагою ставитися до старості.

  (Present Simple)

 • It has been translated into English, French, and Spanish, and excerpts from it have appeared in the world’s press and have subsequently been frequently referred to by historians. – Вона була перекладена на англійську, французьку та іспанську мови, а уривки з неї з’явилися у світовій пресі, і згодом на них стали часто посилатися історики.

  (Present Perfect)

 • Remember that name, i’ll be referring to it more than once in the book! – Запам’ятайте це ім’я, я ще неодноразово буду посилатися на нього в книзі!

  (Present Simple)

 • The girl constantly referred to some urgent matters, postponed promised meetings, which was not observed in before her. – Дівчина постійно посилалася на якісь невідкладні справи, відкладала обіцяні зустрічі, чого раніше за ним не спостерігалося.

  (Past Simple)

 • – Well, they don’t talk about it openly,” the man grimaced like a toothache, “but everybody does. You can refer to see for yourself. – – Ну, відкрито про це не кажуть, – чоловік скривився, як від зубного болю, але все це роблять. Ви можете навести довідки, щоб переконатися в цьому.

  (Present Simple)

 • I haven’t had time to refer, but perhaps the famous turtle is still alive today. – Я не встиг навести довідку, але, можливо, знаменита черепаха жива і понині.

  (Present Perfect)

 • Not only that, in most cases I will not even refer to the names of the composers in order to keep the narrative as concise as possible. – Мало того, в більшості випадків я навіть не буду згадувати імен композиторів, щоб оповідання вийшло максимально лаконічним.

  (Future Simple)

 • In the taverns where the buccaneers gathered, he was often referred to as a glorious sword fighter. – В тавернах, де збиралися буканьєри стали часто згадувати його, як славного бійця на мечах.

  (Past Simple)