Reflect 3 форми дієслова (Відображати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова Reflect (Відображати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова Reflect з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, Reflect в past simple

3 форми дієслова Reflect

Англійська дієслово Reflect [rɪ’flekt], перекладається як: Відображати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова Reflect: Infinitive (Reflect), Past Simple – (Reflected), Past Participle – (Reflected).

📚 Дієслово Reflect має значення: Міркувати, думати, відображати.

Форми дієслова Reflect в минулому часі

👉 Форми дієслова Reflect в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде Reflect в минулому часі past simple.

Три форми дієслова Reflect

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

Reflect [rɪ’flekt]

Reflected [rɪˈflektɪd]

Reflected [rɪˈflektɪd]

Відображати

Як поставити Reflect у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово Reflect в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – Reflect. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  Reflected.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  Reflected.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити Reflect в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для Reflect потрібно використовувати в минулому часі, буде:

Reflect в past simple — Reflected.

What is the past tense of Reflect?

The past tense of Reflect is Reflected.

The past participle of Reflect is Reflected.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — Reflect в past simple, буде Reflected.

(V2)

Future simple — Reflect в future simple буде Reflect. (will + V1)

Present Perfect — Reflect в present perfect буде

Reflected.

(have\has + V3)

Past Perfect — Reflect в past perfect буде

Reflected.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово Reflect?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово Reflect це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова Reflect

 • Large snow surfaces reflect sunlight well – Великі снігові поверхні добре відбивають сонячне світло

  (Present Simple)

 • Thus, a person’s aura reflects the state of both his soul and body. – Таким чином, аура людини відображає стан його душі, так і тіла.

  (Present Simple)

 • One of the air layers acquires the ability to reflect light rays. – Один з шарів повітря набуває здатність відбивати промені світла.

  (Present Simple)

 • – Of course, he’s not a bad man,” the aunt began to reflect aloud. – – Звичайно, він чоловік нічого собі, – почала розмірковувати вголос тітка.

  (Present Simple)

 • He reflected tensely for a few minutes, weighing some internal arguments. – Кілька хвилин він напружено міркував, зважуючи якісь внутрішні докази.

  (Past Simple)

 • People have to be busy with something all the time, otherwise they might start reflecting. – Люди повинні бути постійно чимось зайняті, в іншому випадку вони можуть почати думати.

  (Present Simple)

 • If he thought he had to answer, he always reflected on the answer for a long time. – Якщо ж він вважав, що треба відповісти, то завжди довго думав над відповіддю.

  (Past Simple)

 • My heart jumps to my throat, but there’s no time to reflect now, – Моє серце підскакує до горла, але зараз немає часу думати,

  (Present Simple)

 • The child’s play reflects real events and relationships. – Гра дитини дзеркально відображає реальні події і стосунки.

  (Present Simple)

 • The system of law should reflect the internal structure of law, which is represented by structural elements. – Система права повинна відображати внутрішню будову права, яке представлене структурними елементами.

  (Present Simple)