Regard 3 форми дієслова (Розглядати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова regard (Розглядати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова regard з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, regard в past simple

3 форми дієслова regard

Англійська дієслово regard [rɪˈɡɑːrd], перекладається як: Розглядати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова regard: Infinitive (regard), Past Simple – (Regarded), Past Participle – (Regarded).

📚 Дієслово regard має значення: поважати; високо цінувати; почитати; брати до уваги.

Форми дієслова regard в минулому часі

👉 Форми дієслова regard в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде regard в минулому часі past simple.

Три форми дієслова regard

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

regard [rɪˈɡɑːrd]

Regarded [rɪˈɡɑːdɪd]

Regarded [rɪˈɡɑːdɪd]

Розглядати

Як поставити regard у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово regard в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – regard. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  Regarded.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  Regarded.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити regard в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для regard потрібно використовувати в минулому часі, буде:

regard в past simple — Regarded.

What is the past tense of regard?

The past tense of regard is Regarded.

The past participle of regard is Regarded.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — regard в past simple, буде Regarded.

(V2)

Future simple — regard в future simple буде regard. (will + V1)

Present Perfect — regard в present perfect буде

Regarded.

(have\has + V3)

Past Perfect — regard в past perfect буде

Regarded.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово regard?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово regard це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова regard

 • It would be effective to regard fees as additional reserves – Було б ефективно розглядати збори як додаткові резерви.

  (Future Simple)

 • They regarded these corporations with antipathy – Вони ставилися до цих корпораціями з антипатією.

  (Past Simple)

 • In such a situation, two options should be regarded. – У такій ситуації слід розглядати два варіанти розвитку подій.

  (Present Simple)

 • Momentum reversal of a smaller timeframe does not mean automatic execution of the trade, it only completes the conditions necessary to begin to regard the execution of the trade. – Розворот моментум меншого таймфрейма не означає автоматичного виконання угоди, він тільки завершує виконання умов, необхідних для того, щоб почати розглядати можливість виконання операції.

  (Present Simple)

 • To do this, you need to start regarding each other and spreading the idea of mutual respect in your circle. – Для цього потрібно почати поважати один одного і поширювати ідею взаємоповаги у своєму колі.

  (Present Simple)

 • – I was glad to receive your letter because I deeply regard people, regardless of their age, who are seriously of duty in science and want to benefit people. – Я був радий отримати твій лист, тому що я глибоко поважаю людей, незалежно від їх віку, які серйозно займаються наукою і хочуть принести користь людям.

  (Past Simple)

 • He was taught by the best experts in various sciences, who regarded their pupil extremely highly. – Йому викладали кращі фахівці в різних науках, які надзвичайно високо оцінювали свого вихованця.

  (Past Simple)

 • He undoubtedly wanted to assure philosophers that he regarded the possibilities of the methods of the natural sciences when they were applied to the sphere of these latter. – Він, безсумнівно, хотів запевнити філософів, що високо оцінює можливості методів природничих наук, коли вони застосовуються у сфері цих останніх.

  (Past Simple)

 • And now very regarded in our land,” she added with importance. – І тепер дуже шанований у нашому краю, – повагом додала вона.

  (Past Simple)

 • Many felt that the court should have regarded the delusion in which the criminals had gone astray and replaced the death penalty with a less severe penalty. – Багато хто вважав, що суду слід було прийняти до уваги оману, в якому перебували злочинці, і замінити смертну кару менш суворою карою.

  (Past Perfect)