Relax 3 форми дієслова (розслабитися) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова relax (розслабитися) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова relax з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, relax в past simple

3 форми дієслова relax

Англійська дієслово relax [rɪˈlæks], перекладається як: розслабитися.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова relax: Infinitive (relax), Past Simple – (relaxed), Past Participle – (relaxed).

📚 Дієслово relax має значення: розслабитися, відпочивати, послаблювати, пом’якшувати, заспокоювати, слабшати, робити перепочинок, зменшувати напругу.

Форми дієслова relax в минулому часі

👉 Форми дієслова relax в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде relax в минулому часі past simple.

Три форми дієслова relax

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

relax [rɪˈlæks]

relaxed [rɪˈlækst]

relaxed [rɪˈlækst]

розслабитися

Як поставити relax во 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово relax в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – relax. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  relaxed.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  relaxed.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити relax в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для relax потрібно використовувати в минулому часі, буде:

relax в past simple — relaxed.

What is the past tense of relax?

The past tense of relax is relaxed.

The past participle of relax is relaxed.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — relax в past simple, буде relaxed.

(V2)

Future simple — relax в future simple буде relax. (will + V1)

Present Perfect — relax в present perfect буде

relaxed.

(have\has + V3)

Past Perfect — relax в past perfect буде

relaxed.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово relax?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово relax це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова relax

 • She wants you relaxed – Вона хоче, щоб ви розслабилися.

  (Past Simple)

 • The Committee has relaxed monetary policy – Комітет пом’якшив грошово-кредитну політику.

  (Present Perfect)

 • Sean was able to relax knowing that he was among friends. – Шон зміг розслабитися, знаючи, що він серед друзів.

  (Past Simple)

 • By then, his grip had already relaxed. – До того часу його хватка вже ослабла.

  (Past Perfect)

 • Try to relax and enjoy the ride, please. – Спробуйте розслабитися і отримати задоволення від поїздки, будь ласка.

  (Present Simple)

 • I just can’t relax because I keep thinking about it. – Я ніяк не можу розслабитися тому що продовжую думати про це.

  (Present Simple)

 • I just want to sit in a comfortable chair and relax. – Я просто хочу сісти в зручне крісло і розслабитися.

  (Present Simple)

 • I was so work up that I couldn’t relax. – Я був такий збуджений, що не міг розслабитися.

  (Past Simple)

 • Relax, baby, we’re on vacation. – Розслабся, дитинко, ми на відпочинку.

  (Present Simple)

 • I can’t relax when you’re all making noise! – Я не можу розслабитися коли ви галасуйте!

  (Present Simple)