Represent 3 форми дієслова (Представляти) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова represent (Представляти) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова represent з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, represent в past simple

3 форми дієслова represent

Англійська дієслово represent [rɛprɪˈzɛnt], перекладається як: Представляти.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова represent: Infinitive (represent), Past Simple – (represented), Past Participle – (represented).

📚 Дієслово represent має значення: Зображати, роз’яснювати, уособлювати, формулювати, висловлювати, бути представником, уявляти, ставити п’єсу.

Форми дієслова represent в минулому часі

👉 Форми дієслова represent в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде represent в минулому часі past simple.

Три форми дієслова represent

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

represent [rɛprɪˈzɛnt]

represented [reprɪˈzentɪd]

represented [reprɪˈzentɪd]

Представляти

Як поставити represent у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово represent в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – represent. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  represented.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  represented.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити represent в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для represent потрібно використовувати в минулому часі, буде:

represent в past simple — represented.

What is the past tense of represent?

The past tense of represent is represented.

The past participle of represent is represented.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — represent в past simple, буде represented.

(V2)

Future simple — represent в future simple буде represent. (will + V1)

Present Perfect — represent в present perfect буде

represented.

(have\has + V3)

Past Perfect — represent в past perfect буде

represented.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово represent?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово represent це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова represent

 • These costs represent a huge unearned income. – Ці витрати представляють собою колосальний неотриманий дохід.

  (Present Simple)

 • All his stories represented a mixture of different oriental cultures – Всі його розповіді представляли собою суміш різних східних культур.

  (Present Simple)

 • He represented Russia in the Olympic Games. – Він представляв Росію на Олімпійських іграх.

  (Past Simple)

 • Love is represented as a child with a flower. – Любов зображена у вигляді дитини з квіткою в руках.

  (Present Simple)

 • The company is represented by a small local law firm – Компанію представляє невелика місцева юридична фірма.

  (Present Simple)

 • She hated him and everything he represented – Вона ненавиділа його, і все, що він уособлював.

  (Past Simple)

 • All the local theatres were represented in the festival – На фестивалі були представлені всі місцеві театри.

  (Past Simple)

 • The painter represented his wife as a young girl. – Художник зобразив свою дружину молодою дівчиною.

  (Past Simple)

 • I represented their company at the meeting. – Я уявляв їх компанію на зборах.

  (Past Simple)

 • He represented modern and scandal play – Він поставив сучасну і скандальну п’єсу

  (Past Simple)