Rest 3 форми дієслова (відпочивати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова rest (відпочивати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова rest з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, rest в past simple

3 форми дієслова rest

Англійська дієслово rest [rest], перекладається як: відпочивати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова rest: Infinitive (rest), Past Simple – (rested), Past Participle – (rested).

📚 Дієслово rest має значення: лежати, лежати, спиратися, притуляти.

Форми дієслова rest в минулому часі

👉 Форми дієслова rest в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде rest в минулому часі past simple.

Три форми дієслова rest

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

rest [rest]

rested [ˈrestɪd]

rested [ˈrestɪd]

відпочивати

Як поставити rest у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово rest в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – rest. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  rested.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  rested.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити rest в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для rest потрібно використовувати в минулому часі, буде:

rest в past simple — rested.

What is the past tense of rest?

The past tense of rest is rested.

The past participle of rest is rested.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — rest в past simple, буде rested.

(V2)

Future simple — rest в future simple буде rest. (will + V1)

Present Perfect — rest в present perfect буде

rested.

(have\has + V3)

Past Perfect — rest в past perfect буде

rested.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово rest?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово rest це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова rest

 • Rest your head on my chest, Paul – поклади голову мені на груди, Підлогу.

  (Present Simple)

 • Dr. Demerest rested her elbows on the desk – д-р Демерест поклав лікті на стіл.

  (Past Simple)

 • They rested on some stones in Brazil last month – вони відпочивали на якихось каменях в Бразилії в минулому місяці.

  (Past Simple)

 • I just rest there sometimes,” my father added, and at these words for some reason he was embarrassed. – Просто відпочиваю там іноді, – додав батько і при цих словах чомусь зніяковів.

  (Past Simple)

 • A family of 4-5 people can rest in it, and one of the people in the anteroom can lie down. – У ньому може відпочивати сім’я з 4-5 осіб, причому один з перебувають у передбаннику може розміститися лежачи.

  (Present Simple)

 • – Whatever you want, but i’m going to rest all summer. I will solemnly do nothing. – – Ви як хочете, а я все літо буду відпочивати. Я буду урочисто нічого не робити.

  (Present Simple)

 • Soon they were resting next to each other with their jackets over their ears. – Незабаром вже лежали поруч один з одним, натягнувши куртки на вуха.

  (Past Continuous)

 • The boy fell heavily into the thick mud and remained resting motionless. – Хлопець важко впав у густу бруд і залишився лежати нерухомо.

  (Past Simple)

 • I turned around. The girl was standing, her back resting carelessly on a low willow tree growing on the shore. – Я повернувся. Дівчина стояла, недбало спершись спиною на невисоку вербу, що росте на березі.

  (Past Simple)

 • As the letter leaves, I rest my head against the window pane. – Коли лист йде, я пригортаю голову до шибки.

  (Present Simple)