Retell 3 форми неправильного дієслова (переказувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово retell (переказувати) – 3 форми дієслова retell в англійській мові. Перша, друга, третя форма retell з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb retell in past simple

3 форми дієслова retell

Англійська дієслово retell [ˌriːˈtel], перекладається як: переказувати.
Входить у групи:

неправильні дієслова.

3 форми дієслова retell: Infinitive (retell), Past Simple – (retold), Past Participle – (retold).

📚 .

Форми дієслова retell в минулому часі

👉 Форми дієслова retell в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде retell в минулому часі past simple.

Три форми дієслова retell

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

retell [ˌriːˈtel]

retold [ˌriːˈtəʊld]

retold [ˌriːˈtəʊld]

переповідати

Як поставити retell у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово retell в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – retell. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  retold.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  retold.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити retell в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для retell потрібно використовувати в минулому часі, буде:

retell в past simple — retold.

What is the past tense of retell?

The past tense of retell is retold.

The past participle of retell is retold.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — retell в past simple, буде retold.

(V2)

Future simple — retell в future simple буде retell. (will + V1)

Present Perfect — retell в present perfect буде

retold.

(have\has + V3)

Past Perfect — retell в past perfect буде

retold.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово retell?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово retell це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова retell

 • First you read the story and after retell it to your partner – Спочатку ви читаєте історію, а потім переказуєте своєму партнерові.

  (Present Simple)

 • Retell me his letter, please – Перекажи мені його лист, будь ласка.

  (Present Simple)

 • I’m not just переказі the story, i’m making up another one – Я не просто переказую історію, я створюю нову.

  (Present Continuous)

 • My students don’t like to retell the stories, they find it boring – Мої студенти не люблять переповідати історії, вони вважають це нудним.

  (Present Simple)

 • If you can retell a joke, that doesn’t mean you can make it funny – Якщо ти можеш переказати жарт, ще не означає, що можеш зробити її смішною.

  (Present Simple)

 • I was переказі chandler’s amazing story about London when Monica entered the room – Я переказував чудову історію Чендлера про Лондоні, коли Моніка зайшла в кімнату.

  (Past Continuous)

 • Children retold the tale hundreds of times, but never got bored – Діти переказували казку сотні разів, але їм ніколи не було нудно.

  (Past Perfect)

 • Have you retold the message to the police? – Ти переказав повідомлення поліції?

  (Present Perfect)

 • Will you retell the chapter let me or try? – Ти перекажеш голову чи дозволиш мені спробувати?

  (Future Simple)

 • I will not retell anything untill he pays me – Нічого не буду переповідати, поки він мені не заплатить.

  (Future Simple)