Reveal 3 форми дієслова (показувати, виявляти) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова reveal (показувати, виявляти) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова reveal з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, reveal в past simple

3 форми дієслова reveal

Англійська дієслово reveal [rɪˈviːl], перекладається як: показувати, виявляти.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова reveal: Infinitive (reveal), Past Simple – (revealed), Past Participle – (revealed).

📚 Дієслово reveal має значення: показувати, виявляти, відкривати, відкрити, викривати.

Форми дієслова reveal в минулому часі

👉 Форми дієслова reveal в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде reveal в минулому часі past simple.

Три форми дієслова reveal

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

reveal [rɪˈviːl]

revealed [rɪˈviːld]

revealed [rɪˈviːld]

показувати, виявляти

Як поставити reveal у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово reveal в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – reveal. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  revealed.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  revealed.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити reveal в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для reveal потрібно використовувати в минулому часі, буде:

reveal в past simple — revealed.

What is the past tense of reveal?

The past tense of reveal is revealed.

The past participle of reveal is revealed.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — reveal в past simple, буде revealed.

(V2)

Future simple — reveal в future simple буде reveal. (will + V1)

Present Perfect — reveal в present perfect буде

revealed.

(have\has + V3)

Past Perfect — reveal в past perfect буде

revealed.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово reveal?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово reveal це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова reveal

 • We can try to reveal some patterns of the market – Ми можемо спробувати розкрити деякі закономірності ринку.

  (Present Simple)

 • New data revealed significant industry changes in all cities – Нові дані виявили значні зміни галузі у всіх містах.

  (Past Simple)

 • She happily revealed this secret to us. – Вона з радістю розкрила нам цю таємницю.

  (Past Simple)

 • In this situation, his true character was revealed. – У цій ситуації виявився його справжній характер.

  (Past Simple)

 • At the meeting, they have revealed plans to build a new building. – На зустрічі вони розкрили плани будівництва нового приміщення.

  (Present Perfect)

 • She wants to reveal her innermost feelings. – Вона хоче розкрити свої найпотаємніші почуття.

  (Present Simple)

 • The analysis will reveal the true cause of death. – Аналіз виявить справжню причину смерті.

  (Future Simple)

 • The enlarged photo revealed many details that helped in the investigation. – На збільшеної фотографії відкрилося багато деталей, які допомогли в розслідуванні.

  (Past Simple)

 • Did the autopsy reveal the last stage of the cancer? – Хіба розтин показав останню стадію раку?

  (Past Simple)

 • Tests can reveal the presence of poison in the blood. – Аналізи зможуть показати наявність в крові отрути.

  (Present Simple)