Review 3 форми дієслова (розглядати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова review (розглядати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова review з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, review в past simple

3 форми дієслова review

Англійська дієслово review [rɪˈvjuː], перекладається як: розглядати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова review: Infinitive (review), Past Simple – (reviewed), Past Participle – (reviewed).

📚 Дієслово review має значення: переглянути, розглядати, перевіряти, переглядати, кидати погляд (на що-л.), провадити огляд.

Форми дієслова review в минулому часі

👉 Форми дієслова review в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде review в минулому часі past simple.

Три форми дієслова review

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

review [rɪˈvjuː]

reviewed [rɪˈvjuːd]

reviewed [rɪˈvjuːd]

розглядати

Як поставити review у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово review в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – review. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  reviewed.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  reviewed.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити review в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для review потрібно використовувати в минулому часі, буде:

review в past simple — reviewed.

What is the past tense of review?

The past tense of review is відгук.

The past participle of review is відгук.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — review в past simple, буде відгук.

(V2)

Future simple — review в future simple буде review. (will + V1)

Present Perfect — review у present perfect буде

reviewed.

(have\has + V3)

Past Perfect — review в past perfect буде

reviewed.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово review?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово review це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова review

 • We tried to review the article, but Mr. Green stopped us – Ми намагалися переглянути статтю, але містер Грін зупинив нас.

  (Past Simple)

 • The officer reviewed your case agreed and with you. – Офіцер розглянув твою справу і погодився з тобою.

  (Past Simple)

 • He reviews restaurants – Він оглядає ресторани

  (Present Simple)

 • Anthony reviews new movies – Ентоні рецензує нові фільми

  (Present Simple)

 • Today we’re going to review the Renaissance – Сьогодні ми розглянемо епоху Відродження

  (Present Simple)

 • I want you to review the evidence honestly – Я хочу, щоб ви чесно вивчили докази

  (Present Simple)

 • I’ve had a chance to review all the evidence against you – У мене була можливість переглянути всі докази проти вас

  (Past Perfect)

 • Chess players review their moves and learn from their mistakes. – Шахісти переглядають свої ходи і вчаться на своїх помилках.

  (Present Simple)

 • We need to review the plan every three years – Ми повинні переглядати план кожні три роки

  (Present Simple)

 • We have to review our refund policy. – Ми повинні переглянути нашу політику повернення грошей.

  (Present Simple)