Rid 3 форми неправильного дієслова (рятувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово rid (рятувати) – 3 форми дієслова rid в англійській мові. Перша, друга, третя форма rid з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb rid in past simple

3 форми дієслова rid

Англійська дієслово rid [rɪd], перекладається як: рятувати.
Входить у групи:

неправильні дієслова.

3 форми дієслова rid: Infinitive (rid), Past Simple – (rid), Past Participle – (rid).

📚 .

Форми дієслова rid в минулому часі

👉 Форми дієслова rid в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде rid в минулому часі past simple.

Три форми дієслова rid

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

rid [rɪd]

rid [rɪd]

ridded [rɪded]

rid [rɪd]

ridded [rɪd]

рятувати

Як поставити rid у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово rid в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – rid. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  rid,

  ridded.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  rid,

  ridded.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити rid в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для rid потрібно використовувати в минулому часі, буде:

rid в past simple — rid,

ridded.

What is the past tense of rid?

The past tense rid of is or rid

ridded.

The past participle rid of is or rid

ridded.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — rid в past simple, буде rid,

ridded.

(V2)

Future simple — rid в future simple буде rid. (will + V1)

Present Perfect — rid в present perfect буде

rid,

ridded.

(have\has + V3)

Past Perfect — rid в past perfect буде

rid,

ridded.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово rid?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово rid це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова rid

 • I want to get rid of this old sofa – Я хочу позбутися цього старого дивана.

  (Present Simple)

 • So, you got rid of her first – Значить, ти позбувся від неї першим.

  (Past Simple)

 • We finally got rid of your sports car – Ми нарешті позбулися від твоєї спортивної машини.

  (Past Simple)

 • One day I will get rid of all the evil in the world and i’ll start with you – Одного разу я очищу світ від усякого зла і я почну з тебе.

  (Future Simple)

 • They wanted to get rid of Haisenberg – Вони хотіли позбутися Хайзенберга.

  (Past Simple)

 • I will get rid of my bad habits, I promise, Joline – Я позбудуся від поганих звичок, обіцяю, Джолін.

  (Future Simple)

 • You will get rid of that girl and apologise to your fiancée! – Негайно позбався від цієї дівчинки, і попроси пробачення у своєї нареченої!

  (Future Simple)

 • I will get rid of the body, but you need to clean the floor – Я позбудуся від тіла, але ти повинен вимити підлогу.

  (Future Simple)

 • I want to get rid of everything that reminds me of her – Я хочу позбутися від усього, що нагадує мені про неї.

  (Present Simple)

 • She got rid of him easily. – Вона легко від нього позбулася.

  (Past Simple)