Rip 3 форми дієслова (Рвати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова rip (Рвати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова rip з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, rip в past simple

3 форми дієслова rip

Англійська дієслово rip [rɪp], перекладається як: Рвати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова rip: Infinitive (rip), Past Simple – (Ripped), Past Participle – (Ripped).

📚 Дієслово rip має значення: Розпорювати, розривати, розколювати, ламати, нищити, колоти,.

Форми дієслова rip в минулому часі

👉 Форми дієслова rip в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде rip в минулому часі past simple.

Три форми дієслова rip

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

rip [rɪp]

Ripped [rɪpt]

Ripped [rɪpt]

Рвати

Як поставити rip во 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово rip в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – rip. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  Ripped.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  Ripped.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити rip в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для rip потрібно використовувати в минулому часі, буде:

rip в past simple — Ripped.

What is the past tense of rip?

The past tense of rip is Ripped.

The past participle of rip is Ripped.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — rip в past simple, буде Ripped.

(V2)

Future simple — rip в future simple буде rip. (will + V1)

Present Perfect — rip в present perfect буде

Ripped.

(have\has + V3)

Past Perfect — rip в past perfect буде

Ripped.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово rip?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово rip це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова rip

 • She could rip them to pieces, but in time died down – Вона могла розірвати їх на частини, але згодом затихла.

  (Past Simple)

 • He ripped out all her claws and burned her wounds – Він вирвав всі її кігті і припалив рани.

  (Past Simple)

 • And at that moment the huge brown dog rushed into the middle of the skirmish and started ripping the scoundrels who had dared to attack his master with his teeth. – І в цю мить величезний коричневий пес кинувся в саму гущу звалища і почав рвати зубами негідників, що посміли напасти на його господаря.

  (Past Simple)

 • The memories of my sweetheart, which had warmed me all these years and given me strength, were now ripping my soul apart like fanged fierce beasts. – Спогади про милою, які зігрівали всі ці роки і давали сили, тепер рвали душу на частини, немов ікласті люті звірі.

  (Past Continuous)

 • Breathless, I open my penknife with trembling fingers and begin to rip open the strings, expanding the bear’s mouth. – Уривчасто дихаючи, я тремтячими пальцями розкриваю свій складаний ножик і починаю розпорювати нитки, розширюючи ведмежу пащу.

  (Present Simple)

 • She is not afraid of a shark or even a whale, easily ripping their belly open with her terrible tool. – Вона не боїться ні акули, ні навіть кита, легко распарывая їм черево своїм страхітливим знаряддям.

  (Present Simple)

 • In other words, the plague is that horrible violence, impersonal and beyond anyone’control s, which literally rips bodies apart. – Іншими словами, чума і є те страшне насильство, безособовий і нікому не підвладний, яке буквально розриває тіла.

  (Present Simple)

 • The cats scratched and rolled around in the sand, ripping each other’s bodies apart, spilling blood. – Кішки дряпалися і каталися по піску, розриваючи тіла один одного, проливаючи кров.

  (Past Simple)

 • The shackled ends of his weapons broke limbs and spearheads, fractured chests and ripped skulls. – Оковані кінці його зброї перебивали кінцівки і держаки копій, пробивали грудні клітки і розколювали черепа.

  (Past Simple)

 • If the bones of many people are equally ripped apart, we can assume not just the eating of a corpse, but some kind of ritual ceremony… – Якщо однаково розколюють кістки багатьох людей, тут можна припустити не просто поїдання трупа, а якусь обрядову церемонію…

  (Present Simple)