Rive 3 форми неправильного дієслова (розщеплювати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово rive (розщеплювати) – 3 форми дієслова rive в англійській мові. Перша, друга, третя форма rive з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb drive in past simple

3 форми дієслова rive

Англійська дієслово rive [raɪv], перекладається як: розщеплювати.
Входить у групи:

неправильні дієслова.

3 форми дієслова rive: Infinitive (рів), Past Simple – (rived), Past Participle – (riven).

📚 .

Форми дієслова rive в минулому часі

👉 Форми дієслова rive в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде rive в минулому часі past simple.

Три форми дієслова rive

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

rive [raɪv]

rived [raɪvd]

riven [ˈrɪvən]

розщеплювати

Як поставити rive у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово rive в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – рів. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  rived.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  riven.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити rive в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для rive потрібно використовувати в минулому часі, буде:

rive в past simple — rived.

What is the past tense of rive?

The past tense of rive is rived.

The past participle of rive is riven.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — rive в past simple, буде rived.

(V2)

Future simple — rive в future simple буде rive. (will + V1)

Present Perfect — rive в present perfect буде

riven.

(have\has + V3)

Past Perfect — rive в past perfect буде

riven.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово rive?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово rive це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова rive

 • Don’t drive his heart, tell the truth – Не рви його серце, скажи правду.

  (Present Simple)

 • My father’s party was riven by members’ disagreements – Партія мого батька була розділена через розбіжності її членів.

  (Past Simple)

 • My guilt was riving me – Моя вина розривала мене.

  (Past Continuous)

 • You have riven her family and don’t want to apology? – Ти розколов її сім’ю і навіть не хочеш вибачитися?

  (Present Perfect)

 • She was riven with jealousy, but did nothing – Її розривала ревнощі, але вона нічого не робила.

  (Past Simple)

 • You were riving my soul and I couldn’t do anything – Ти розривав мою душу, а я нічого не могла вдіяти.

  (Past Continuous)

 • His words have riven his family – Його слова розкололи його сім’ю.

  (Present Perfect)

 • Doubts rived me, but I kept my word – Сумніви розривали мене, але я тримала слово.

  (Past Simple)

 • You will rive that committee, but do whatever you want – Ти расколешь той комітет, але робити те, що вважаєш за потрібне.

  (Future Simple)

 • Don’t drive our community, just follow our rules – Не раскалывай нашу громаду, просто йди нашими правилами.

  (Present Simple)