Rock 3 форми дієслова (гойдатися) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова rock (гойдатися) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова rock з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, rock в past simple

3 форми дієслова rock

Англійська дієслово rock [rɑːk], перекладається як: гойдатися.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова rock: Infinitive (rock), Past Simple – (Rocked), Past Participle – (Rocked).

📚 Дієслово rock має значення: стрясати, збовтати, коливати,.

Форми дієслова rock в минулому часі

👉 Форми дієслова rock в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде rock в минулому часі past simple.

Три форми дієслова rock

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

rock [rɑːk]

Rocked [rɒkt]

Rocked [rɒkt]

гойдатися

Як поставити rock во 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово rock в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – rock. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  Rocked.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  Rocked.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити rock в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для rock потрібно використовувати в минулому часі, буде:

rock в past simple — Rocked.

What is the past tense of rock?

The past tense of rock is Rocked.

The past participle of rock is Rocked.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — rock в past simple, буде Rocked.

(V2)

Future simple — rock в future simple буде rock. (will + V1)

Present Perfect — rock в present perfect буде

Rocked.

(have\has + V3)

Past Perfect — rock в past perfect буде

Rocked.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово rock?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово rock це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова rock

 • These sounds rocked the show – Ці звуки потрясли шоу.

  (Past Simple)

 • She said Paul rocked her world – Вона сказала, що Підлогу потряс її світ.

  (Past Simple)

 • And when he looked back into the hollow, the eggs and his siblings began rocking back and forth… – І коли він зазирнув назад в дупло, яйця з його братами і сестрами почали гойдатися взад-вперед…

  (Past Simple)

 • – Whee! – she shrieked, holding onto her pointy hat as the tree began to rock back and forth like fairground rides. – – Уі-і-і! – верещала вона, тримаючись за загострений капелюх, коли дерево стало гойдатися взад-вперед, немов атракціони на ярмарку.

  (Past Simple)

 • The forest floor сухарики beneath my paws, wet branches rocking in the wind and hitting my sides. – Лісовий грунт чавкає під лапами, мокрі гілки гойдаються під вітром і б’ють по боках.

  (Present Simple)

 • The boy was exhausted to the extreme, skin and bones. He was staggering, his body rocking and trembling. And I knew at once that he was suffering from diarrhea. – Хлопець був виснажений до краю, шкіра та кістки. Стояв похитуючись, його тіло стрясала тремтіння. І я відразу зрозумів, що він страждає діареєю.

  (Past Simple)

 • Powerful explosions rocked the ground, ejecting whole geysers of soil with the blast flames. – Потужні вибухи стрясали землю, викидаючи з полум’ям вибуху цілі гейзери грунту.

  (Past Simple)

 • The paints should be well rocked work before, when using the same brand products, they easily mix with each other. – Фарби перед роботою слід добре збовтати, при використанні продукції однієї торгової марки вони легко змішуються між собою.

  (Present Simple)

 • I opened the jar and used a funnel to pour more than a third of its contents into my bottle, then it rocked well to the mix liquids inside. Відкрила банку і з допомогою воронки перелила більше третини її вмісту в свою бутель, а потім гарненько взболтала, щоб рідини всередині перемішалися.

  (Past Simple)

 • To do this, you need to rock the egg, add salt and spices to it fry and in a pan on both sides under a lid, with a permissible amount of oil. – Для цього необхідно збовтати яйце, додати в нього сіль і спеції і смажити на сковороді з двох сторін під кришкою, на допустимому кількості олії.

  (Present Simple)