Roll 3 форми дієслова (котити) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова roll (котити) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова roll з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, roll в past simple

3 форми дієслова roll

Англійська дієслово roll [roʊl], перекладається як: котити.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова roll: Infinitive (roll), Past Simple – (rolled), Past Participle – (rolled).

📚 Дієслово roll має значення: котитися, обертати, катати, згортати.

Форми дієслова roll в минулому часі

👉 Форми дієслова roll в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде roll в минулому часі past simple.

Три форми дієслова roll

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

roll [roʊl]

rolled [rəʊld]

rolled [rəʊld]

котити

Як поставити roll во 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово roll в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – roll. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  rolled.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  rolled.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити roll в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для roll потрібно використовувати в минулому часі, буде:

roll в past simple — rolled.

What is the past tense of roll?

The past tense of roll is rolled.

The past participle of roll is rolled.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — roll у past simple, буде rolled.

(V2)

Future simple — roll в future simple буде roll. (will + V1)

Present Perfect — roll у present perfect буде

rolled.

(have\has + V3)

Past Perfect — roll у past perfect буде

rolled.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово roll?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово roll це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова roll

 • She just rolled her eyes and went out – Вона просто закотила очі і вийшла.

  (Past Simple)

 • She rolls slowly down the street, sticking her crappy rubber tires to the hot asphalt. – Вона повільно котиться вниз по вулиці, прилипаючи шинами з паскудної гуми до гарячого асфальту.

  (Present Simple)

 • It was easy to tell by one dog’s bark, which was now already rolling down the slope from the pass, that the riders were approaching. – По одному собачого гавкоту, який тепер вже котився вниз по схилу від перевалу, можна було легко на слух визначити, що вершники наближаються.

  (Past Simple)

 • Without end, without edge stretched around the feathery steppe, and on it the wind rolled the waves, as if in the sea. – Без кінця, без краю розстелилася навколо ковиловий степ, і по ній від вітру котилися хвилі, наче в морі.

  (Past Simple)

 • After watching the king and his guard commander looked with hatred at the frozen darke, who only rolled his eyes frantically, he too had seen all the recordings, including those of himself. – Після перегляду король і його командир гвардії з ненавистю дивилися на застиглого дарка, той тільки шалено обертав очима, він теж бачив всі записи, в тому числі і зі своєю участю.

  (Past Simple)

 • He ran across the bridge and grabbed the handle and began the rolling massive wheel. – Він бігом перетнув міст і, схопившись за ручку, почав обертати масивне колесо.

  (Past Simple)

 • When enough people had gathered, the guy began to roll the handle of the wooden box. – Коли публіки зібралося достатньо, хлопець став обертати ручку дерев’яного ящика.

  (Past Simple)

 • One day it exploded, spread the fire to me, but my dad threw his burning son outside and there he started rolling around him on the grass to put out the flames. – Одного разу вона вибухнула, вогонь перекинувся на мене, але тато викинув палаючого сина назовні і там став катати його по траві, щоб загасити полум’я.

  (Past Simple)

 • For this usually rolled balls and threw them on the coals – for the test. – Для цього зазвичай катали кульки і кидали їх на вугілля – для проби.

  (Past Simple)

 • Most of all she liked to roll a hoop around the garden path and talk to imaginary characters. – Найбільше вона любила катати обруч по садовій доріжці і розмовляти з уявними персонажами.

  (Past Simple)