Rule 3 форми дієслова (керувати, управляти) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова rule (керувати, управляти) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова rule з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, rule в past simple

3 форми дієслова rule

Англійська дієслово rule [ruːl], перекладається як: управляти, керувати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова rule: Infinitive (rule), Past Simple – (ruled), Past Participle – (ruled).

📚 Дієслово rule має значення: управляти, керувати, панувати, правити, панувати, контролювати, стримувати, линовать, розкреслюють.

Форми дієслова rule в минулому часі

👉 Форми дієслова rule в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде rule в минулому часі past simple.

Три форми дієслова rule

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

rule [ruːl]

ruled [ruːld]

ruled [ruːld]

управляти, керувати

Як поставити rule у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово rule в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – rule. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  ruled.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  ruled.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити rule в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для rule потрібно використовувати в минулому часі, буде:

rule в past simple — ruled.

What is the past tense of rule?

The past tense of rule is ruled.

The past participle of rule is ruled.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — rule в past simple, буде ruled.

(V2)

Future simple — rule в future simple буде rule. (will + V1)

Present Perfect — rule в present perfect буде

ruled.

(have\has + V3)

Past Perfect — rule в past perfect буде

ruled.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово rule?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово rule це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова rule

 • The dictator needs people to rule over – Диктатору потрібен народ, щоб гнобити його.

  (Present Simple)

 • Alexander the Great ruled over a vast empire – Олександр Великий правив величезною імперією.

  (Past Simple)

 • The Court has ruled Paul green’s death an accident – Суд постановив вважати смерть Підлоги Гріна нещасним випадком.

  (Present Perfect)

 • The queen has ruled the country for twenty years. – Королева правила країною двадцять років.

  (Present Perfect)

 • She is ruled by her ambitions. – Нею правлять амбіції.

  (Present Simple)

 • He sternly ruled his desires. – Він суворо стримував свої бажання.

  (Past Simple)

 • The country was ruled by a multi-party coalition. – Країною управляла багатопартійна коаліція.

  (Past Simple)

 • For twenty years the country was ruled by women. – Протягом двадцяти років країна була під владою жінок.

  (Past Simple)

 • All her actions were ruled by her religious beliefs. – Всі її дії були продиктовані її релігійними переконаннями.

  (Past Simple)

 • Her life was ruled by slavish obedience to her family. – Її життям керувала рабська покірність своїй родині.

  (Past Simple)