Sandwich 3 форми дієслова (Вставляти між) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова sandwich (Вставляти між) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова sandwich з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, sandwich в past simple

3 форми дієслова sandwich

Англійська дієслово sandwich [ˈsænwɪtʃ], перекладається як: Вставляти між.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова sandwich: Infinitive (sandwich), Past Simple – (Sandwiched), Past Participle – (Sandwiched).

📚 Дієслово sandwich має значення: поміщати посередині, втискати, вкривати, затиснути,.

Форми дієслова sandwich в минулому часі

👉 Форми дієслова sandwich в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде sandwich в минулому часі past simple.

Три форми дієслова sandwich

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

sandwich [ˈsænwɪtʃ]

Sandwiched [ˈsænwɪdʒd]

Sandwiched [ˈsænwɪdʒd]

Вставляти між

Як поставити sandwich в 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово sandwich в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – sandwich. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  Sandwiched.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  Sandwiched.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити sandwich в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для sandwich потрібно використовувати в минулому часі, буде:

sandwich в past simple — Sandwiched.

What is the past tense of sandwich?

The past tense of sandwich is Sandwiched.

The past participle of sandwich is Sandwiched.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — sandwich в past simple, буде Sandwiched.

(V2)

Future simple — sandwich в future simple буде sandwich. (will + V1)

Present Perfect — sandwich в present perfect буде

Sandwiched.

(have\has + V3)

Past Perfect — sandwich в past perfect буде

Sandwiched.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово sandwich?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово sandwich це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова sandwich

 • On the train I was sandwiched between two large woman. – У поїзді мене затиснули дві великі жінки.

  (Past Simple)

 • He sandwiched me between a meeting of the main cabinet and a game of cricket. – Він затиснув мене між зустріччю у головного кабінету і грою в крикет.

  (Past Simple)

 • In full view of everyone, he sandwiched between his fingers a absorbent cotton lubricated with Vaseline. – У всіх на виду вставляв між пальцями змащену вазеліном вату.

  (Past Simple)

 • Then he took a blank sheet of paper, sandwiched the pencils between his fingers like a comb, and, with his hand, without turning it about the table, drew almost the same two. – Потім взяв чистий аркуш паперу, вставив між пальцями олівці зразок гребінки і, водячи кистю руки, але не повертаючи її відносно стола, намалював майже таку ж двійку.

  (Past Simple)

 • – The poster should be redesigned, the name of our chamber orchestra should be sandwiched between large letters,” a gruff, baritonal bass sounded, “and take away that inscription: ‘Music of the Baroque era’ and write simply: ‘Classical Music’. – – Афішу необхідно переробити, назва нашого камерного оркестру помістити посередині великими літерами, – пролунав грубуватий баритональний бас, – та заберіть цю напис: «Музика доби бароко», напишіть просто: «Класична музика».

  (Past Simple)

 • – Here my executioners would sandwich the victim’s head into a sort of wooden clamp, press the mechanism, and a steel heavy knife, screeching falling and from a height, would cut off the man’s head. – – Тут мої кати втискивали голову жертви в подобу дерев’яного хомута, натискали на механізм, і важкий сталевий ніж, скиглячи і падаючи з висоти, відсікав людині голову.

  (Past Simple)

 • Some even sat in pairs at their desks, shoving their elbows on the rugged tabletop, sandwiching two sets of textbooks and notebooks into a drawer designed for one set. – Деякі навіть сиділи по двоє за партою, пхалися ліктями на порізаною стільниці, втискивали два комплекти підручників і зошитів в ящик, призначений для одного комплекту.

  (Past Simple)

 • With a kind of animal exhalation of liberation, I climb up the masonry, running my tenacious fingers into the familiar recesses, and sandwiching my toes into the cracks where the mortar has crumbled. – З якоюсь твариною видихом звільнення я лізу по кам’яній кладці, запускаю чіпкі пальці рук в напам’ять знайомі виїмки, втискиваю пальці в щілини, де розкришився будівельний розчин.

  (Present Simple)

 • Housewives laid them out with wide leaves of the barrel and sandwiched the product when making some sort of pickle or marinade. – Господині викладали їх широкими листям бочки і прослаивали продукт, коли готували яке-небудь соління або маринад.

  (Past Simple)

 • The cooled biscuit is cut horizontally into two layers, soaked in lemon juice and sandwiched with cream. – Остиглий бісквіт розрізають по горизонталі на 2 пласта, просочують лимонним соком і прослаивают кремом.

  (Present Simple)