Save 3 форми дієслова (зберігати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова save (зберегти) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова save з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, save в past simple

3 форми дієслова save

Англійська дієслово save [seɪv], перекладається як: зберегти.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова save: Infinitive (save), Past Simple – (saved), Past Participle – (saved).

📚 Дієслово save має значення: зберігати, економити, берегти, зберегти, рятувати, збирати, приберігати, записувати, позбавляти, заспокоювати, відкладати, берегти сили, відбивати напад, пом’якшувати.

Форми дієслова save в минулому часі

👉 Форми дієслова save в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде save в минулому часі past simple.

Три форми дієслова save

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

save [seɪv]

saved [seɪvd]

saved [seɪvd]

зберігати

Як поставити save во 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово save в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – save. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  saved.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  saved.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити save в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для save потрібно використовувати в минулому часі, буде:

save в past simple — saved.

What is the past tense of save?

The past tense of save is saved.

The past participle of save is saved.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — save в past simple, буде saved.

(V2)

Future simple — save в future simple буде save. (will + V1)

Present Perfect — save в present perfect буде

saved.

(have\has + V3)

Past Perfect — save в past perfect буде

saved.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово save?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово save це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова save

 • I advise you to save your 2 500$ – Раджу вам зберегти ваші 2 500 доларів.

  (Present Simple)

 • Everything she went to saved insurance and medical bills – Все, що вона назбирала, пішло на страховку і медичні рахунки.

  (Past Simple)

 • If you hadn’t saved her that evening, she would have died – Якщо б ви не врятували її тим ввечері, вона б померла.

  (Past Perfect)

 • If this doctor can’t save her, nobody can – Якщо цей лікар не може врятувати її, ніхто не може.

  (Present Simple)

 • It seems they can barely save themselves – Здається, вони ледве можуть врятувати себе.

  (Present Simple)

 • Let me you save time and money – Дозвольте мені зберегти ваш час і гроші.

  (Present Simple)

 • We can save five hours and go through the village – Ми можемо заощадити п’ять годин, пройти через село.

  (Present Simple)

 • You can save your mates a lot of time – Ви можете заощадити багато часу своїм приятелям.

  (Present Simple)

 • Don’t judge me, i’m saving my marriage – Не суди мене, я рятую свій шлюб.

  (Present Continuous)

 • I am saving this letter for my mother – Я зберігаю цей лист для моєї матері.

  (Present Continuous)