Scold 3 форми дієслова (лаяти) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова scold (лаяти) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова scold з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, scold в past simple

3 форми дієслова scold

Англійська дієслово scold [skoʊld], перекладається як: лаяти.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова scold: Infinitive (scold), Past Simple – (scolded), Past Participle – (scolded).

📚 Дієслово scold має значення: лаяти, сварити, сваритися, картати, бурчати, бурчати, покричати.

Форми дієслова scold в минулому часі

👉 Форми дієслова scold в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде scold в минулому часі past simple.

Три форми дієслова scold

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

scold [skoʊld]

scolded [ˈskoʊldɪd]

scolded [ˈskoʊldɪd]

лаяти

Як поставити scold у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово scold в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – scold. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  scolded.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  scolded.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити scold в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для scold потрібно використовувати в минулому часі, буде:

scold в past simple — scolded.

What is the past tense of scold?

The past tense of scold is scolded.

The past participle of scold is scolded.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — scold в past simple, буде scolded.

(V2)

Future simple — scold в future simple буде scold. (will + V1)

Present Perfect — scold в present perfect буде

scolded.

(have\has + V3)

Past Perfect — scold в past perfect буде

scolded.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово scold?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово scold це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова scold

 • He asked not to scold you for bad drawings – Він попросив не лаяти тебе за погані малюнки.

  (Past Simple)

 • That day, she regretted that she never scolded her son – В той день вона шкодувала, що ніколи не журила сина.

  (Past Simple)

 • I think it is useless to scold a child for behavior. – Я вважаю, що марно сварити дитину за поведінку.

  (Present Simple)

 • He scolded whatever he thought was wrong. – Він лаяв усе, що вважав неправильним.

  (Past Simple)

 • The mother scolded her son for taking the toy from another child. – Мати вилаяла свого сина за те, що він відібрав іграшку у іншої дитини.

  (Past Simple)

 • He has scolded the children for their mess in the kitchen. – Він вилаяв дітей за безлад, влаштований ними на кухні.

  (Present Perfect)

 • He was scolded for forgetting about his responsibilities at home. – Його наругали за те, що він забув про свої обов’язки по дому.

  (Past Simple)

 • Eliza took the child aside and scolded him. – Еліза відвела дитину в бік і вилаяла його.

  (Past Simple)

 • When she scolded the children, she always wagged her finger at them. – Вичитуючи дітей, вона завжди загрожувала їм пальцем.

  (Past Simple)

 • My nervous mom scolded me for coming home ten minutes late. – Моя нервова мама вилаяла мене за те, що прийшов додому на десять хвилин пізніше строку.

  (Past Simple)