Serve 3 форми дієслова (служити) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова serve (служити) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова serve з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, serve в past simple

3 форми дієслова serve

Англійська дієслово serve [sɜːrv], перекладається як: служити.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова serve: Infinitive (serve), Past Simple – (served), Past Participle – (served).

📚 Дієслово serve має значення: служити, працювати, бути слугою, обслуговувати, подавати, сприяти, допомагати.

Форми дієслова serve в минулому часі

👉 Форми дієслова serve в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде serve в минулому часі past simple.

Три форми дієслова serve

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

serve [sɜːrv]

served [sɜːvd]

served [sɜːvd]

служити

Як поставити serve у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово serve в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – serve. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  served.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  served.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити serve в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для serve потрібно використовувати в минулому часі, буде:

serve в past simple — served.

What is the past tense of serve?

The past tense of serve is served.

The past participle of serve is served.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — serve в past simple, буде served.

(V2)

Future simple — serve в future simple буде serve. (will + V1)

Present Perfect — serve в present perfect буде

served.

(have\has + V3)

Past Perfect — serve в past perfect буде

served.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово serve?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово serve це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова serve

 • We thought she served them well – Ми думали, що він їх обслуговує.

  (Past Simple)

 • It has served us for 20 years – Він служив нам 20 років.

  (Present Perfect)

 • He’s currently serving at the hotel – В даний час він служить в готелі

  (Present Continuous)

 • Ann served us very well! – Енн дуже добре нам служила!

  (Past Simple)

 • Remember, you are here to serve their needs. – Пам’ятайте, що ви тут для того, щоб служити їх потреб.

  (Present Simple)

 • The owner doesn’t want to serve any europeans. – Хазяїн не хоче обслуговувати європейців.

  (Present Simple)

 • She refused to serve us because of our skin color – Вона відмовилася обслуговувати нас з-за кольору нашої шкіри

  (Past Simple)

 • Sir, i’ve been told not to serve you. – Сер, у мене вказівка вас не обслуговувати.

  (Present Perfect)

 • Mr. Stevenson has served us for twenty years – Містер Стівенсон служить нам вже двадцять років

  (Present Perfect)

 • Call me later, i’m busy at the moment, i’m serving my customer – Зателефонуйте мені пізніше, я зараз зайнятий, обслуговую свого клієнта

  (Present Continuous)