Ship 3 форми дієслова (Перевозити) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова ship (Перевозити) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова ship з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, ship в past simple

3 форми дієслова ship

Англійська дієслово ship [ʃɪp], перекладається як: Перевозити.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова ship: Infinitive (ship), Past Simple – (shipped), Past Participle – (shipped).

📚 Дієслово ship має значення: відправляти вантаж, відвантажувати,.

Форми дієслова ship в минулому часі

👉 Форми дієслова ship в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде ship в минулому часі past simple.

Три форми дієслова ship

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

ship [ʃɪp]

shipped [ʃɪpt]

shipped [ʃɪpt]

Перевозити

Як поставити ship в 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово ship в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – ship. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  shipped.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  shipped.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити ship в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для ship потрібно використовувати в минулому часі, буде:

ship в past simple — shipped.

What is the past tense of ship?

The past tense of ship is shipped.

The past participle of ship is shipped.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — ship в past simple, буде shipped.

(V2)

Future simple — ship в future simple буде ship. (will + V1)

Present Perfect — ship в present perfect буде

shipped.

(have\has + V3)

Past Perfect — ship в past perfect буде

shipped.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово ship?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово ship це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова ship

 • Commodities were shipped to 35 countries – вантажі і товари були відправлені в 35 країн.

  (Past Simple)

 • He says it was shipped from Mexico – Він каже, що це було відправлено з Мексики.

  (Present Simple)

 • Fast airships capable of shipping cargo through the air, tall skyscrapers, and cures for various diseases of the body and society were already looming on the horizon. – Швидкі повітряні кораблі, здатні перевозити вантажі по повітрю, високі хмарочоси і способи лікування різних хвороб тіла і суспільства вже бовваніли на обрії.

  (Present Simple)

 • Thus, they could ship belongings, elderly and infirm relatives, and children. – Таким чином, вони могли перевозити речі, старих і немічних родичів, дітей.

  (Past Simple)

 • As it turned out, it was some kind of caravan, which on certain days shipped goods from one area to another and is accompanіed by a few soldiers to fend off brigands if necessary. – Як виявилося, це був прокаццио, якийсь рід каравану, який в певні дні перевозить товари з однієї місцевості в іншу і супроводжується кількома солдатами, щоб у разі необхідності відбитися від розбійників.

  (Past Simple)

 • This refusal is usually resorted to by the shipper if he does not have the cargo that is intended for transportation, if he cannot ship the cargo for reasons attributable to the consignee, etc. – До такого відмови вантажовідправник зазвичай вдається, якщо у нього немає вантажу, який призначений для перевезення, якщо він не може відправити вантаж з причин, що належать до вантажоодержувача і т. д.

  (Present Simple)

 • After all, they could have shipped the cargo by air. – Адже могли відправити вантаж літаками.

  (Past Simple)

 • Black PR, a supplier’s refusal to ship products, a customer leaving for a competitor, the introduction of a new tax, sanctions, force majeure, an attempted hostile takeover or raider takeover are examples of external influence. – Чорний PR, відмову постачальника відвантажувати продукцію, догляд клієнта до конкурента, введення нового податку, санкції, форс-мажор, спроба недружнього поглинання або рейдерського захоплення – це приклади зовнішнього впливу.

  (Present Simple)

 • It’s hard to believe that even 60 years ago, companies around the world were blindly obsessed only with how to increase production and ship more. – Важко повірити, що ще 60 років тому компанії по всьому світу були сліпо захоплені тільки тим, як збільшити обсяги виробництва і більше відвантажувати.

  (Present Simple)

 • The finished product was then blown into pellets on extrusion equipment and shipped to consumers. – Після цього готовий продукт видували в гранули на екструзійному обладнанні і відвантажували споживачам.

  (Past Simple)