Single 3 форми дієслова (Визначати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова single (Визначати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова single з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥 single в past simple

3 форми дієслова single

Англійська дієслово single [ˈsɪŋɡl], перекладається як: Визначати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова single: Infinitive (single), Past Simple – (singled), Past Participle – (singled).

📚 Дієслово single має значення: Розділяти, вибирати, намічати мету.

Форми дієслова single в минулому часі

👉 Форми дієслова single в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде single в минулому часі past simple.

Три форми дієслова single

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

single [ˈsɪŋɡl]

singled [ˈsɪŋɡəld]

singled [ˈsɪŋɡəld]

Визначати

Як поставити single у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово single в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – single. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  singled.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  singled.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити single в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для single потрібно використовувати в минулому часі, буде:

single в past simple — singled.

What is the past tense of single?

The past tense of single is singled.

The past participle of single is singled.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — single в past simple, буде singled.

(V2)

Future simple — single в future simple буде single. (will + V1)

Present Perfect — single в present perfect буде

singled.

(have\has + V3)

Past Perfect — single в past perfect буде

singled.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово single?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово single це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова single

 • He singled you out for one reason, namely the mixed results of all the tests. – Він виділив вас з однієї причини, а саме з неоднозначним результатами всіх тестів.

  (Past Simple)

 • A person singles the goal of his activity and strives to make it as specific as possible, in other words, to determine what benefits and in what quantity he would like to obtain. – Людина визначає мету своєї діяльності і намагається по можливості її конкретизувати, іншими словами, визначити, які блага та в якій кількості він хотів би отримати.

  (Present Simple)

 • The attitude of fathers to mothers to a large extent singles the nature of boys’ attitudes toward girls. – Ставлення батька до матері значною мірою визначає характер ставлення хлопчиків до дівчаток.

  (Present Simple)

 • The law also states that benefactors themselves can single the purposes and procedures for the use of their donations. – Закон вказує також, що доброчинці самі можуть визначати цілі і порядок використання своїх пожертв.

  (Present Simple)

 • In ordinary letters the text was stitched without singling the words, without punctuation, and even missing half of the vowels. – У звичайних листах текст строчили, не розділяючи слова, не ставлячи знаків пунктуації, а до купи ще й пропускаючи половину голосних.

  (Past Simple)

 • Humans began to single their habitat with other organisms. – Люди почали розділяти своє середовище проживання з іншими організмами.

  (Past Simple)

 • That doesn’t mean you get to single the people you have to work with. – Це не означає, що ви зможете вибирати людей, з якими доведеться працювати.

  (Present Simple)

 • – Of all the available options, a person always singles the best one. – – З усіх доступних варіантів людина завжди вибирає найкращий.

  (Present Simple)

 • Before you choose a particular project, it is necessary to clearly signle the goals for which the structure will serve. – Перш ніж вибрати той чи інший проект, необхідно чітко окреслити цілі, для яких буде служити споруда.

  (Present Simple)

 • The first step is for me to signle a goal and understand what all the fuss is about. – На першому етапі я повинен намітити ціль і зрозуміти, в чому сир-бор.

  (Present Simple)