Skid 3 форми дієслова (Ковзати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова skid (Ковзати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова skid з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, skid в past simple

3 форми дієслова skid

Англійська дієслово skid [skɪd], перекладається як: Ковзати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова skid: Infinitive (skid), Past Simple – (Skidded), Past Participle – (Skidded).

📚 Дієслово skid має значення: Заносити, буксувати, гальмувати, рухатися юзом, терпіти невдачу, помилитися.

Форми дієслова skid в минулому часі

👉 Форми дієслова skid в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде skid в минулому часі past simple.

Три форми дієслова skid

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

skid [skɪd]

Skidded [ˈskɪdɪd]

Skidded [ˈskɪdɪd]

Ковзати

Як поставити skid у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово skid в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – skid. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  Skidded.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  Skidded.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити skid в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для skid потрібно використовувати в минулому часі, буде:

skid в past simple — Skidded.

What is the past tense of skid?

The past tense of skid is Skidded.

The past participle of skid is Skidded.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — skid в past simple, буде Skidded.

(V2)

Future simple — skid в future simple буде skid. (will + V1)

Present Perfect — skid в present perfect буде

Skidded.

(have\has + V3)

Past Perfect — skid в past perfect буде

Skidded.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово skid?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово skid це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова skid

 • and the cart began to skid – і візок почало заносити.

  (Past Simple)

 • Your eye skids down the list and stops at the item that causes the least stress and that seems safe. – Ваш погляд ковзає вниз по списку і зупиняється на тому пункті, який викликає найменший стрес і який здається безпечним.

  (Present Simple)

 • The Frenchman was silent, slowly skidding a glance across the vast surface of the world’s uncharted continent. – Француз замовк, повільно ковзаючи поглядом по безкрайній поверхні ненанесенного на карту світу континенту.

  (Past Simple)

 • The car skidded on corners and threw piles of rubble into the abyss. – На поворотах машину заносило, і вона з розмаху скидала в прірви купи щебеню.

  (Past Simple)

 • However, during the first tests, the unusual all-terrain vehicle was found to have very poor directional stability – it was always skidding sideways. – Однак на перших же випробуваннях у незвичайного всюдихода виявилася дуже погана курсова стійкість – його весь час заносило в сторону.

  (Past Simple)

 • This situation is familiar to many, as well as the fact that it greatly skidds on the development of the company’s work. – Така ситуація знайома багатьом, як і те, що вона дуже сильно гальмує розвиток роботи компанії.

  (Present Simple)

 • Some walked too fast, some could hardly drag themselves, while others skidded at the counters to stare at the merchandise. – Одні йшли дуже швидко, інші ледве тяглися, треті то і справа гальмували біля прилавків, щоб подивитися на товар.

  (Past Simple)

 • Meanwhile, the driver of the car “gave” on the brakes and the car went skidding, froze on the spot. – Між тим водій машини «дав» по гальмах і машина рушила юзом, застигла на місці.

  (Past Simple)

 • Managers often skid precisely because they do not set and achieve big enough goals. – Керівники часто зазнають невдачі саме тому, що ставлять і досягають недостатньо великих цілей.

  (Present Simple)

 • Most people skid at practicing magic because they try to manipulate the people situations and around them. – Більшість людей зазнають невдачі при занятті магією, тому що вони намагаються маніпулювати оточуючими людьми і ситуаціями.

  (Present Simple)