Slay 3 форми неправильного дієслова (вбивати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово slay (вбивати) – 3 форми дієслова slay в англійській мові. Перша, друга, третя форма slay з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb slay in past simple

3 форми дієслова slay

Англійська дієслово slay [sleɪ], перекладається як: вбивати.
Входить у групи:

неправильні дієслова.

3 форми дієслова slay: Infinitive (slay), Past Simple – (slew), Past Participle – (slain).

📚 .

Форми дієслова slay в минулому часі

👉 Форми дієслова slay в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде slay в минулому часі past simple.

Три форми дієслова slay

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

slay [sleɪ]

slew [slu:]

slain [sleɪn]

вбивати

Як поставити slay у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово slay в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – slay. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  slew.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  slain.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити slay в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для slay потрібно використовувати в минулому часі, буде:

slay в past simple — slew.

What is the past tense of slay?

The past tense of slay is slew.

The past participle of slay is slain.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — slay в past simple, буде slew.

(V2)

Future simple — slay в future simple буде slay. (will + V1)

Present Perfect — slay в present perfect буде

slain.

(have\has + V3)

Past Perfect — slay в past perfect буде

slain.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово slay?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово slay це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова slay

 • He did not just slay people, but constantly invented some розробити ways of killing, becoming furious at the sight of blood. – Він не просто вбивав людей, а постійно придумував якісь витончені способи вбивства, звіріючи від вигляду крові.

  (Past Simple)

 • – Wait,” she whispered. – He wouldn’t slay his father in front of his mercenary. – – Почекай, – шепнула вона. – Він не стане вбивати батька на очах своєї найманки.

  (Past Simple)

 • – No, no,” the young man whispered fervently, “i’ve never had to slay a man. – – Ні-ні, – гаряче зашепотів хлопець, – мені не доводилося вбивати людей.

  (Past Simple)

 • Using his boxing skills, he began slaying the man. – Використовуючи свої боксерські навички, він почав бити чоловіка.

  (Past Simple)

 • To intimidate the defenders of the capital, the Mongol-Tatars brought out thousands of naked prisoners in front of the walls and began to severely slay them with lashes. – Для залякування захисників столиці монголо-татари вивели перед стінами тисячі оголених полонених, яких стали жорстоко бити батогами.

  (Past Simple)

 • And that evening silence, with a man being slain next door in the house was scary and depressing. – І ця вечірня тиша, коли поряд у будинку б’ють людину, була страшною і гнітючою.

  (Present Simple)

 • I confess I watched in horror as the brothers slew each other up in front of the whole country. – Зізнаюся, я з жахом спостерігав, як брати били один одного на очах у всієї країни.

  (Past Simple)

 • Suddenly it became completely incomprehensible how people with the same feelings, desires and needs could slay each other. – Раптом стало зовсім незрозуміло, як люди з однаковими почуттями, бажаннями і потребами могли знищувати один одного.

  (Past Simple)

 • Simply put the mechanical undead began to slay people whenever and wherever, even if people did not provoke them to do so. – Простіше кажучи, механічна ніжити почала знищувати людей завжди і всюди, навіть якщо люди на це не провокували.

  (Past Simple)

 • I told them that I would mercilessly slay the obstacles to innovation so that we would get all back to doing what we came into the company to do: change the world around us. – Я їм сказав, що буду безжально знищувати перешкоди, що заважають інноваціям, щоб ми всі повернулися до тієї справи, заради якої прийшли в компанію, – змінювати навколишній світ.

  (Past Simple)