Slip 3 форми дієслова (ковзати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова slip (ковзати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова slip з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, slip в past simple

3 форми дієслова slip

Англійська дієслово slip [slɪp], перекладається як: ковзати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова slip: Infinitive (slip), Past Simple – (slipped), Past Participle – (slipped).

📚 Дієслово slip має значення: посковзнутися, вислизати, помилитися, робити непомітно.

Форми дієслова slip в минулому часі

👉 Форми дієслова slip в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде slip в минулому часі past simple.

Три форми дієслова slip

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

slip [slɪp]

slipped [slɪpt]

slipped [slɪpt]

ковзати

Як поставити slip у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово slip в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – slip. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  slipped.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  slipped.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити slip в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для slip потрібно використовувати в минулому часі, буде:

slip в past simple — slipped.

What is the past tense of slip?

The past tense slip of is slipped.

The past participle slip of is slipped.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — slip в past simple, буде slipped.

(V2)

Future simple — slip в future simple буде slip. (will + V1)

Present Perfect — slip в present perfect буде

slipped.

(have\has + V3)

Past Perfect — slip в past perfect буде

slipped.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово slip?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово slip це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова slip

 • She felt something slip from her – вона відчула, як щось вислизає з неї.

  (Past Simple)

 • We know Doc slipped and fell – ми знаємо, що Док послизнувся і впав.

  (Present Simple)

 • Slowly slipping his gaze over the gloomy walls, he couldn’t figure out what they reminded of him. – Повільно ковзаючи поглядом по похмурих стінах, він ніяк не міг збагнути, що вони йому нагадують.

  (Present Simple)

 • Your eye slips down the list and stops at the item that causes the least stress and that seems safe. – Ваш погляд ковзає вниз по списку і зупиняється на тому пункті, який викликає найменший стрес і який здається безпечним.

  (Present Simple)

 • – Oh, come on…” His friend brushed him off, clearly not interested in that kind of reminiscence. – I just slipped. – – Та ладно тобі… – відмахнувся його приятель, явно не бажав віддаватися подібним спогадами. – Я просто послизнувся.

  (Past Simple)

 • I turned around to shoot when I suddenly slipped and rolled down the stairs. – Я вже обернувся, щоб вистрілити, як раптом послизнувся і стрімголов скотився з драбини.

  (Past Simple)

 • When we argue about churching, this important point always slips through the cracks. – Коли ми сперечаємося про воцерковлении, цей важливий момент завжди вислизає йому мало надають значення.

  (Present Simple)

 • – What are you working on? – he asked, feeling the thread of understanding that had connected them a few minutes ago slip away. – Над чим ти працюєш? – запитав він, відчуваючи, як вислизає кудись нитка розуміння, з’єднала їх кілька хвилин тому.

  (Present Simple)

 • This task is also not difficult, but it is very tedious and you can easily slip up. – Ця задача також не представляє складності, проте вона дуже втомлює і ви легко можете помилитися.

  (Present Simple)

 • There is no way to slip here unnoticed, and nowhere is there any privacy. – Тут нічого неможливо зробити непомітно і ніде не можна усамітнитися.

  (Present Simple)