Solve 3 форми дієслова (вирішувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова solve (вирішувати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова solve з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, solve в past simple

3 форми дієслова solve

Англійська дієслово solve [sɒlv], перекладається як: вирішувати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова solve: Infinitive (solve), Past Simple – (solved), Past Participle – (solved).

📚 Дієслово solve має значення: вирішувати, дозволяти, пояснювати, розчиняти, розчинятися, знаходити вихід, виконувати.

Форми дієслова solve в минулому часі

👉 Форми дієслова solve в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде solve в минулому часі past simple.

Три форми дієслова solve

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

solve [sɒlv]

solved [sɒlvd]

solved [sɒlvd]

вирішувати

Як поставити solve у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово solve в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – solve. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  solved.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  solved.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити solve в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для solve потрібно використовувати в минулому часі, буде:

solve в past simple — solved.

What is the past tense of solve?

The past tense of solve is solved.

The past participle of solve is solved.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — solve в past simple, буде solved.

(V2)

Future simple — solve в future simple буде solve. (will + V1)

Present Perfect — solve в present perfect буде

solved.

(have\has + V3)

Past Perfect — solve в past perfect буде

solved.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово solve?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово solve це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова solve

 • Paul couldn’t solve the main problem – Пол не зміг вирішити головну задачу.

  (Past Simple)

 • None of them will be solved in 3 hours – Жоден з них не вдасться вирішити за 3 години.

  (Future Simple)

 • The secret of the 5 brothers has been solved – Секрет п’яти братів був розкритий.

  (Present Perfect)

 • The secret was finally solved. – Таємниця була нарешті розкрита.

  (Past Simple)

 • He thought he had solved this puzzle, but it was still ahead. – Він думав, що вирішив цю головоломку, але все ще було попереду.

  (Past Perfect)

 • The police solved the case of the missing child. – Поліція розкрила справу про зниклу дитину.

  (Past Simple)

 • Calm down dear, our problems will soon be solved. – Заспокойся, люба, наші проблеми скоро будуть вирішені.

  (Future Simple)

 • Does this mean that all our problems have been solved? – Чи означає це, що всі наші проблеми вирішені?

  (Present Perfect)

 • Last year, about 30 percent of the murders were not solved. – В минулому році близько 30 відсотків вбивств не було розкрито.

  (Past Simple)

 • This problem cannot be solved with a simple injection of money. – Цю проблему не можна вирішити простим вливанням грошей.

  (Present Simple)