Sort 3 форми дієслова (сортувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова sort (сортувати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова sort з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, sort в past simple

3 форми дієслова sort

Англійська дієслово sort [sɔːrt], перекладається як: сортувати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова sort: Infinitive (sort), Past Simple – (sorted), Past Participle – (sorted).

📚 Дієслово sort має значення: розбирати, сортувати, класифікувати, відносити до якої-л. групі (сорту).

Форми дієслова sort в минулому часі

👉 Форми дієслова sort в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде sort в минулому часі past simple.

Три форми дієслова sort

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

sort [sɔːrt]

sorted [ˈsɔːrtɪd]

sorted [ˈsɔːrtɪd]

сортувати

Як поставити sort у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово sort в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – sort. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  sorted.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  sorted.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити sort в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для sort потрібно використовувати в минулому часі, буде:

sort в past simple — sorted.

What is the past tense of sort?

The past tense sort of is sorted.

The past participle sort of is sorted.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — sort в past simple, буде sorted.

(V2)

Future simple — sort в future simple буде sort. (will + V1)

Present Perfect — sort у present perfect буде

sorted.

(have\has + V3)

Past Perfect — sort в past perfect буде

sorted.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово sort?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово sort це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова sort

 • She continued to sort the books, even despite the terrible hunger – Вона продовжила сортувати книги, навіть не дивлячись на страшний голод.

  (Present Simple)

 • When I arrived, John was sorting our green cards – Коли я прийшов, Джон сортував наші зелені картки.

  (Past Continuous)

 • Sort this array and select first element – Відсортуйте цей масив і виберіть перший елемент

  (Present Simple)

 • He is sorting our family archive – Він розбирає наш сімейний архів

  (Present Continuous)

 • She will sort her photos and find the best – Вона розбере свої фотографії і знайде найкращі

  (Future Simple)

 • John started to sort the mail. – Джон почав розбирати пошту.

  (Past Simple)

 • The items are sorted according to size. – Предмети сортуються за розміром.

  (Present Simple)

 • The queue is sorted according to age. – Чергу сортується за віком.

  (Present Simple)

 • We need somebody to sort this out. – Нам потрібен хтось, хто розбереться з цим.

  (Present Simple)

 • I sorted the laundry – Я розібрала білизна.

  (Past Simple)